DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC017 Mjölnarby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Mattz Möllnare, Michel Miölman, Johan Mölnare, Elias Fager, Nathanael Strid

17. Möllnarby GMR 1726
Mattz Johansson
qwar blefwen i landet efter Regementet 1713,har wjd Regementetz återkompst ifrån Swerige d: 24: Novembr: 1721 sig instält, som sedermera d: 31: Maji 1722 bekommit af Hr. Gen: Lieut: Armfeldt interims afskied.
Rotan låfwar skaffa Karl med det första.

17. Möllnarby GMR 1735
Mattz Möllnare Tafwasteland 35 8 gift
Lego Karl af Rotan präsenterat d: 6? September 1727
Karlen afhuggit 2ne finger på högra handen, får afskied. Rotan låfvar ställa Karl

17. Mölnarby MR 1747
Matths Miölnare
blifwit lahm på högra handen och erhållit afskied d: 27 aug: 1735. Rotan praesent: d: 19 Januarii 1737
Jöran Johansson Miölman
som dödt d: 1 Martii 1740. Rotan åter leigdt d: 11 octobr: 1740
Mich: Mattsson Miölman Nyl: 27 7 gift

17. GMR 1761
Michel Miöhlman
Fången 1759

17. Möllarby GMR 1767
Michell Miölman
Fången den 19 Januarii 1759. i stället antagen den 30 Sept: 1766
Johan Mölnare Nylänninge 20 1 ogift

17. Mölnarby GMR 1778
Johan Mölnare Nylän: 31 11½ 5 9 gift

17. Mölnarby GMR 1782
Johan Mölnare Nyl: 35 15¾ 5 9 gift
Får afsked af Herr Regements Chefen i anseende till egit Lands Bruck så snart han ställer Dugelig Karl för sig.

17. Mölnarby GMR 1785
Johan Mölnare Nyl: 38 18¾ 5 9 gift

17. Möllnarby GMR 1795
Johan Mölnare
fången under Siö Bataillen vid Svensksund den 24 Augusti 1789. I hvars ställe vid Recruteringen den 13 Martij 1792 infördes approberade varg:s Karlen N:o 12
Elias Fager Nyl: 27 3 5 8½ gift

17. Möllnarby GMR 1800
Elias Fager Nylän: 32 8 5 8 Gift

17. Möllnarby GMR 1804
Elias Fager Utbytt med Vederbörandes Bifall vid Recruteringen d: 2 Februarii innevarande år mot Drängen
Nathanael Strid Nyland 23 ⅓ 5 10

Karis KB 1805-1814 pag. 124
Soldaten Nathanael Strid f. 1781 Ingå Överlevde kriget
hu. Anna Maja Holmström? f. 1784 Knasabacka
barn: Anders Johan och Carl Gustav
(familjen flyttade ut ur torpet 1810 till Svartå)

Sammanfattning
17. Mjölnarby
Mattz Johansson 24.11.1721-31.5.1722
Matts Miölnare 6.9.1727-27.8.1735
Jöran Johansson Miölman 19.1.1737-1.3.1740 Död
Michel Mattsson Miölman 11.10.1740-19.1.1759 Fången i Pommern
Johan Mölnare 30.9.1766-24.8.1789 Fången i Svensksund
Elias Fager 13.3.1792-2.2.1804
Nathanael Strid 2.2.1804-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för torpet i Mjölnarby Karis Nyland. Historisk karta med torpet: Läs mera...