DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC073 Björsby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
Lacob Lindbom, Hans Linberg, Mårten Frögdendahl, Henric Rosenberg, Johan Roos

73. Biörsbÿ GMR 1726
Niels Erichsson Svidia Nyland 41 16 gift
hemkommen ifrån Fångenskapet d: 5 aprill 1725.

73. Biörsbÿ GMR 1735
Niels Svedia Nyland 50 25 gift
gammal oduglig förmår intet Marchera, får afskied.

73. Biörsby MR 1747
Niels Svidia
bekommit afskied d: 27 aug: 1735. I stället har Rotan praesent: d: 12 aprill 1736
Hind: Biörsman
hwilken dödt d: 21 Nov: 1741. och Rotan åter anskaffat d: 3 martii 1742
Jacob Mattss:n Lindbohm Nyl: 31 5 ogift Linwäfware

73. GMR 1761
Mårten Frögdendahl 28 4

73. Björsby GMR 1767
Jacob Lindbom
fåt afskied d: 3 Sept: 1747. samma dag insat
Hans Linberg
som dödt d: 1 Febr: 1756. i stället antagen d: 20 Mart: 1758
Mårten Frögdendahl Nyl: 34 9 gift
giordt 4 år tienst i pommern. Kan Linwäfvar Handtverket.
Styf i högra tummen, 2ne Refben bräckta, odugelig i Krigstienst, får afsked

73. Biösrsby GMR 1778
Mårten Fröidendal
fådt afskied den 10 Octobr 1767. I stället insatt den 12 Martii 1768
Hinric Rosenberg Nyl: 30 10 5 7 gift

73. Biörsby GMR 1782
Hinric Rosenberg Nyl: 34 14 5 7 gift

73. Biörsby GMR 1785
Henric Rosenberg Nyl: 37 17 5 7 gift

73. Biörsby GMR 1795
Johan Ros Nyl: 25 6 5 8 gift

73. Biörsby GMR 1800
Johan Rhos Nyl: 31 11 5 8 Gift

73. Björsby GMR 1804
Johan Roos Nyl: 34 14 6 - Gift

Pojo KB 1803-1808 pag. 23
Soldat N:o 75 (sic!) Johan Roos f. 1769 (d. 1808-1809 under kriget)
hu. Caisa Nordman f. 1770
barn: Stina Caisa, Anna Greta, Johan Fredric och Gustaf Carl

Pojo KB 1811-1816 pag. 29
Sold. Roos hu. Caisa Nordman f. 1770
(flyttade ut ur torpet efter 1815)

Sammanfattning
73. Björsby
Niels Erichsson Svidia 5.4.1725-27.8.1735 Återkommen ur fångenskap
Hindrich Biörsman 12.4.1736-21.11.1741 Död i fält
Jacob Mattsson Lindbom 3.3.1742-3.9.1747
Hans Linberg 3.9.1747-1.2.1756 Död
Mårten Frögdendahl 20.3.1758-10.10.1767
Henric Rosenberg 12.3.1768-ca. 1788 Död i fält?
Johan Roos 1789-1808/1809 Död i fält