DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC066 Forsby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
Olof Trast, Johan Snöboll, Carl Mauritz von Gertten, Isac Forsman, Elias Gran

66. Fårsbÿ GMR 1726
Corporal
Olof Trast Österbottn 35 13 ogift
Karlen huggen i wänstra axelbladet och hufwudet, blesserad i wänstra knä, kan effter Hr. Majorens berättelse icke marchera, får afskied, behåller lika Mond: sorter med N:o 1, Rotan skaffar annan Karl.

66. Fårsby GMR 1735
Corporal
Olof Trast
förafskiedat wid Gen: Munstringen d: 8 Junii 1726. istället samma år d: 26 Junii ?? til Corporal
Carl Gust: Armfeldt Nyland ?? 9 -

66. Fårßby MR 1747
Carl Gust: Armfeldt
avancerat till four: wed detta Comp:g d: 28 Julii 1736. samma dag hijt antagen i stället
Carl Armfeldt
som d: 2 Junii 1741 blif:t transporterad till Borgo Comp:g: I deß ställe antagen samma dato
Joh: Snöboll
som ingen lön haft tillförene, hwilken avancerat till Rustmästare wed detta Compag: d: 29 sept: 1743. samma dag hijt avancerat ifrån N:o 74
Eric Anderss:n Borgman
som d: 27 sept: 1744 är placerad till sin förra Nummer, och hijt förbenembde Rustmästare
Johan Snöboll - - - -

66. GMR 1761
Isach Fårsman 29 7

66. Fårsby GMR 1767
Rustmästaren
Johan Snöboll
som d: 16 Junii 1749 fåt indelning. I stället samma dag insat Vollenteuren
Carl Mau: von Gertten
hwilcken d: 25 Octobr: 1753 fåt Rustmästare Lön. I stället antagen d: 1 Martii 1755
Isac Forsman Nylänninge 34 12 gift
warit 5 år i pommern och under den tiden 1 11/12 år fången. Ransonerat sig sielf

66. Forssby GMR 1778
Isac Forssman Nylänning 45 23 5 6 gift
undermålig och svag tjänsten, får afskied
warit 5 år i Pommern och (1)1½ år fången, samt Ransonerat sig sielf

66. Forsby GMR 1782
Isach Forsman
undermålig, svag till helsan, får afsked.
Afskiedad vid General Munstringen den 27 Junii 1778. i stället insatt den 18 Augustii samma Åhr utur Vargering nummern 21.
Elias Gran Nylänning 24 4 5 7 gift

66. Forsby GMR 1785
Elias Gran Nyl: 27 7 5 7 gift
Commenderad. Pres: på Sveaborg

66. Forsby GMR 1795
Elias Gran Nylänn: 37 17 5 8½ gift

66. Forsby GMR 1800
Elias Gran Nylän: 42 22 5 8½ Gift

66. Forssby GMR 1804
Elias Gran Nyl: 45 25 5 8½ Gift

Pojo KB 1803-1808 pag. 122
Soldat N:o 66 Eljas Grahn f. 1756 (d. 1808-1809 under kriget)
hu. Lisa (Mattsdr ändrats t.) Ericsdr. f.1759
barn: Eva Stina (lam), Maja Lisa, Hinric, Gustava Sophia, Carl Fredric, Lovisa, Eric Johan och Jonas

Pojo KB 1811-1816 pag. 133
Sold. Änk. Lisa (Mattsdr) Ericsdr Gran f. 1759 ”pensionär”

Sammanfattning
66. Forsby
Olof Trast -8.6.1726
Carl Gustaf Armfelt 8.6.1726-28.7.1736 Till Furir
Carl Armfelt 28.7.1736-2.6.1741 Till Borgå kompani
Johan Snöboll 2.6.1741-29.9.1743 Till Rustmästare
Eric Andersson Borgman 29.9.1743-27.9.1744 Till N:o 74
Johan Snöboll (samma som ovan) 27.9.1744-16.6.1749 Fått rustmästare-indelning
Carl Mauritz von Gertten 16.6.1749-25.10.1753 Till Rustmästare
Isac Forsman 1.3.1755-27.6.1778
Elias Gran 18.8.1778-1808/1809 Död i fält