DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC010 Hållsnäs

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Anders Hålsberg, Johan Hållsberg, Henric Snäll

10. Hållznäz GMR 1726
Anders Hindersson Hållzberg Nyland 18 3 ogift -
nÿlegd af Rothan praesent: d: 24: Januarii 1723

10. Hållznäs GMR 1735
And: Holsberg Nyland 28 12 gift

10. Hålsnäs MR 1747
Anders Hålsberg
Dödt d: 4 Dec: 1741. I stället har Rotan praesenterat d: 3 martii 1742 drängen
Anders Johanss: Hålsberg Nyl: 25 5 gift

10. GMR 1761
Anders Hålsberg
Ransonerat sig ur fångenskapet men sig icke här instäldt utan gådt till Rotan hem i landet.
Ej återkommen från Sverige (till Pommern)

10. Hälsnäs GMR 1767
Anders Hälsberg (sic!) Nylän: 45 25 gift
giordt 1½ år tienst vid Finsdka Kriget och warit 1¼ År i Pommern och under tiden 1 År fången. Ransonerat sig sielf

10. Hålsnäs GMR 1778
Anders Hållsberg
fådt afskied den 6. martii 1773, Samma dag i stället insatt
Johan Hållsberg
som dog den 21. Septembr 1775, i stället insatt den 1. Julii 1776
Hindric Snäll Nyl:ge 21 2 5 7 ogift

10. Hållsnäs GMR 1782
Hinric Snäll Nylänning 25 6 5 7 gift

10. Hållsnäs GMR 1785
Henric Snäll Nyl: 28 9 5 7 gift
Commenderad på Sveaborg

10. Hållsnäs GMR 1795
Henric Snäll Nylän: 38 19 5 9½ gift

10. Hållsnäs GMR 1800
Henric Snäll Nylän: 43 24 5 9½ Gift

10. Hållnäs GMR 1804
Henric Snäll Nyland 46 27 5 9½ Gift
Vice Corporal
Annotation för Snäll: Tjent länge och väl bivistadt kriget, begär och får afsked med anmälan till underhåll.

Karis KB 1805-1814 pag. 132 Obs. Rotens torp i Kleven
Afsked: Soldat Henric Snäll f. 1757 Ingå
hu. Maja Henricsdr. f. 1754 Hollsnäs d. 1815
(ingen ordinarie soldat efter Snäll i roten förutom reserven)
pag. 135 (i Hållsnäs)
Reserven Abraham Flåck f. 1769 Karislojo d. Död i fält 1808 (ogift)

Sammanfattning
10. Hållsnäs
Anders Hindersson Hålsberg 24.1.1723-4.12.1741 Död i fält
Ander Johansson Hålsberg 3.3.1742-6.3.1773
Johan Hållsberg 6.3.1773-21.9.1775
Henric Snäll 1.7.1776-1804 avsked
Abraham Flåck 1808 Död i fält