DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC051 Knopböle (Köpböle)

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
Eric Knåp, Anders Knåpström, Johan Knåpsberg, Hindrich Knåpström, Carl Gustaf Erman, Henric Orre

51. Knåppböhle GMR 1726
Erich Knåpström Upland 30 11 gift
hjt Transporteradt ifrån Gref Ferssens De Reg: wjd General Munstringen på Rådmans öhn d: 12 octobr. 1721.

51. Knåpböhle GMR 1735
Eric Knåpström Uppland 39 20 gift

51. Knopböle MR 1747
Eric Pehrsson Knåpström
Dödt i Skåne d: 6 aprill 1744. wid Recrüterings mötet i Helsingfors d: 16 maji 1747 har Rotan praesent:
Anders Andersson Knåpström Nyl: 22 - gift

51. GMR 1761
Vacant

51. Knapsböle GMR 1767
And: Knåpström
fåt afskied den 9 Januarii 1750.
Johan Knåpsberg
antagen den 12 September samma År. Död i pommern den 26 Martii 1758.
Hind: Knåpström
död den 10 Decembr: 1765. i stället antagen den 9 Junii 1767
Carl Gustav Erman Nylän: 22 ¼ gift
approberas men Printz Friedrich Adolphs wärfvade Regemente giör pretention på Karlen, hwilcken tvist hänvisas til wederbörlig domstohls afgiörande.

51. Knapsböle GMR 1778
Carl Gust: Erman Nyl: 33 11 5 7 gift

51. Knopböle GMR 1782
Carl Gustaf Erman Nyl: 37 15 5 7 gift

51. Knopböle GMR 1785
Carl Gustaf Erman Nyl: 40 18 5 7 gift

51. Knopböle GMR 1795
Carl Erman Nyl: 50 28 5 6½ gift

51. Knopböle GMR 1800
Carl Erman Nylän: 55 33 5 6½ Gift
Gammal, tient väl, får afsked med anmälan till underhåll, såvida med beröm gjordt sidsta Krig. (född i Pojo, död 8.5.1808)

51. Knoböhle GMR 1804
Carl Erman Afskedad vid General Munstringen d: 30 Junii 1800 och i stället d: 1a Julii Samma år införd egen Reserv N:o 24.
Henric Orre Nyland 32 12 5 7 -
Annotation för Erman: Gammal tjent väl får afsked med anmälan till Underhåll

Snappertuna KB 1805-1813 pag. 118
Soldaten Henric J: Orre f. 1772 Total d. 1808
(med all sannolikhet död i kriget eftersom han saknas i dödboken)
hu. Stina Andersdr. f. 1769 Söderby d. 1814
barn: Eva Stina, Anna Lena och Henric Johan

Sammanfattning
51. Knopböle (Köpböle)
Eric Pehrsson Knåpström 12.10.1721-6.4.1744 Död i Skåne
Anders Andersson Knåpström 16.5.1747-.1.1750
Johan Knåpsberg 12.9.1750-26.3.1758 Död i fält i Pommern
Hindric Knåpström efter 1758-10.12.1765 Död
Carl Gustaf Erman 9.6.1767-30.6.1800
Henric Orre 1.7.1800-1808 Död i fält