DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC033 Kila

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Hans Kihlberg, Erich Killström, Jacob Kihlberg, Hinrich Kilin, Henric Kilin,

33. Kijhla GMR 1726
Hans Kijhlberg Wärmland 36 15 gift
hjt Transporterat ifrån Hr Gref Ferssens Dragone Regemente wid Gen: Munstringen på Rådmans öhn d: 12 octobr: 1721.

33. Kijhla GMR 1735
Hans Kijhlberg Wermeland 45 24 gift

33. Kihla MR 1747
Hans Kihlberg
Gammal och bräckel: erhållit afskied sedan Rotan d: 3 martii 1742 praesent:
Eric Ersson Kihlström Nyl: 30 5 gift Timmerkarl

33. GMR 1761
Jacob Kihlberg 28 8

33. Kila GMR 1767
Erich Killström
fåt afskied d: 25 Junii 1754.
Jacob Kilberg
samma dag antagen, fåt afskied d: 21 Januarii 1763. i stället antagen den 16 Aprill 1767
Hindrich Killin Nylän: 27 ½ gift

33. Kihla GMR 1778
Hinric Kjlin Nyl: 38 11 5 10 gift

33. Kila GMR 1782
Hinrich Kilin Nyl: 42 15 5 10 gift

33. Kila GMR 1785
Henric Kilin Nyl: 45 18 5 10 gift

33. Kila GMR 1795
Henric Kilin Nylän: 28 7 5 11 gift
Insatt den 28 Februarij 1788

33. Kila GMR 1800
Henric Kilin Nyl: 33 12 5 9 Gift

33. Kila GMR 1804
Henric Kilin Nyland 36 15 5 9 Gift

Karis KB 1805-1814 pag. 24
Soldaten Henric Johan Kiellin f. 1761 Kila Överlevde kriget
hu. Anna Caisa Matsdr. f. 1771 Starkom
barn: Eva Stina, Anna Lisa, Henric Johan, Gustava Lovisa och Hedda Sofia
(Står under Strömsbacka nybyggaren. Familjen flyttade 1813 till Heimos)
Henric Johan Kiellin son till föregående?

Sammanfattning
33. Kila
Hans Kihlberg 12.10.1721-3.3.1742
Eric Ersson Kihlström 3.3.1742-25.6.1754
Jacob Kilberg 25.6.1754-21.1.1763
Henric Kilin 16.4.1767-16.3.1787 Död
Henric Henricsson Kilin 28.2.1788-17.9.1809 Överlevde kriget