DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC042 Åsenby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
Anders Broström, Johan Åhs, Anders Ås, Hindrich Åsberg, Johan Åås, Salomon Trast

42. Åsenbÿ GMR 1726
And: Broström (Nora stad)
hjt Transp: ifrån Gref Ferssens De Regemente wid General Munstringen på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721, hwilken sedermera d: 1 Septbr: 1725 blif: Transporterat till Stortötar Rothe och N:o 5.
Karlen stält för sig Jan Axelson, 18 åhr gl: född i Nyland, frisk, approberas, Boström får afskied, behåller lika Mond: Sorter såm N:o 1.
(Namnet i sista texten Boström. Felskrivning)

42. Åsenby GMR 1735
Anders Broström
förafskiedad wid Gen: Munstringen d: 8 Junii 1726 emedan han stält för sig samma dag drängen
Joh: Åhs Nyland 27 9 gift
(Johan Axelsson Åhs) (kan han vara från Fagernäs Västergård?)

42. Åsenby MR 1747
Joh: Åhs
Dödt d: 14 julii 1742. I stället d: 29 Sept: 1743 Rotan praesenterat
And: Mattss: Åhs Nyl: 45 4 gift

42. GMR 1761
Hindrich Åhsberg
Fången 1757

42. Åsenby GMR 1767
And: Ås
död den 29 Aprill 1756.
Hind Åsberg
antagen d: 29 Augustii 1757. fången vid Wolin d: 24 November samma år. I stället antagen d: 29 Martii 1764
Johan Åås Nylänninge 29 3 gift

42. Åsenby GMR 1778
Johan Åås Nyl: 40 14 5 8 gift

42. Åsenby GMR 1782
Johan Ås Nylänning 44 18 5 8 gift

42. Åsenby GMR 1785
Johan Ås Nyl: 47 21 5 8 gift
Odrägl: och Liderl: Casseras

42. Åsenby GMR 1795
Salomon Trast Nyl: 34 10½ 6 - gift

42. Åsenby GMR 1800
Salomon Frost Nyl: 39 15 6 - Gift

42. Åsenby GMR 1804
Salomon Trast Nyland 42 18½ 6 - Gift

Snappertuna KB 1805-1813 pag. 188
Soldaten Salomon Trast f. 1761 Söderby Överlevde kriget
hu. Regina Johansdr. f. 1758 Tenala
barn: Salomon, Anders Johan, Maja Stina, Gustaf och Carl Hindric
(paret flyttade till Pojo 1811)

Sammanfattning
42. Åsenby
Anders Broström 12.10.1721-1.9.1725 Till N:o 5
Johan Axelsson Åhs 8.6.1726-14.7.1742 Död i fält
Anders Mattsson Åhs 29.9.1743-29.4.1756 Död
Hindrich Åhsberg 29.8.1757-24.11.1757 Fången vid Wollin
Johan Ås 29.3.1764-28.6.1785
Salomon Trast 13.8.1785-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Åsenby Snappertuna Nyland. Historisk karta: Läs mera...