DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC007 Valby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Lojo, Nyland
Anders Reinvall, Erick Wahlberg, Bertill Walström, Johan Långström, Magnus Ullström, Johan Grön

7. Wallby GMR 1726
Anders Reinvacht Österbottn 33 9 gift -
hjt Transporterad ifrån Linkulla Rotha N:o 2 d: 24 Novembr: 1721
Reinvacht får afskied, behåller lika Mond: Sorter med N:o 1. Stält för sig Erik Person 18 åhr gl: född i Nyland, frisk, approberas

7. Walby GMR 1735
And: Reinvacht
förafskiedad wid Gen: Munstringen d: 8 Junii 1726 emedan han stält för sig
Erick Wahlberg
so för deß siuklighet d: 10 Julii 1732 erhållit interims afskied. I deß ställe har Rotand: 6 November 1732 präsenterat
Bertill Walström Tafwastl: 25 3 gift

7. Walbÿ MR 1747
Bert Carlsson Wahlström Nyl: 37 15 gift

7. GMR 1761 (saknas)

7. Walby GMR 1767
Bertell Walström
fåt afskied den 3 Martii 1759. i stället antagen den 23 Mart: 1759.
Johan Långström Nylänning 40 8 gift
ofärdig i högra armen och styf i benen, får afsked

7. Walby GMR 1778
Johan Långström
fådt afskied den 10. Octobr 1767, I stället insatt den 6. Decembr 1769
Magnus Ulström Nylän: 27 8½ 5 8 gift

7. Walby GMR 1782
Magnus Ullström Nyl: 31 11 5 8 gift

7, Walby GMR 1785
Magnus Ullström Nyl: 34 14 5 8 gift

7. Walby GMR 1795
Magnus Ullström Nylän: 44 26 5 8½ Gift
Siuk å stället

7. Walby GMR 1800
Magnus Ullström Nylänn: 49 31 5 8½ Gift
Biwistat sidsta Krig.

7. Walby GMR 1804
Magnus Ullström Afskedad d: 30 Junii 1800 och i stället Approberad vid Recrutering den 9 Februarii 1801.
Johan Grön Nyland 26 3 5 7½
Annotation för Ullström: Tjent länge och väl, får afsked med anmälan till underhåll.

Lojo KB 1806-1811 pag. 161
Soldat Johan Grön f. 1778 d. 11.4.1807 Lojo
hu. Maria Jacobsdr. f. 1752
(Maria har lämnat torpet 1810. Det ser ut som ingen ny soldat tillkommit innan finska kriget)

Sammanfattning
7. Valby
Anders Reinvacht 24.11.1721-8.6.1726
Erick Wahlberg 8.6.1726-10.7.1732
Bertill Carlsson Wahlström 6.11.1732-3.3.1759
Johan Långström 23.3.1759-10.10.1767
Magnus Ullström 6.12.1769-30.6.1800
Johan Grön 9.2.1801-11.4.1807 död


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet Valby finns i Skraatila Lojo Nyland. Historisk karta: Läs mera...