DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC070 Ramskulla

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
Hinric Ranström, Gabriel Dahl

70. Ramskulla GMR 1726
Anders Ranström
nÿlegd af Rothan present: d: 24 Jan: 1723 hwilken sedermera d: 22 Septembr: 1724 Rÿmbt ifrån Commenderingen i Friedrichshamn.
Rotan Present: Jan Carlson 19 åhr gl: född i Nyland, frisk, approberas.

70. Ranskulla GMR 1735
Joh: Ranström Nyland 28 9 gift
antagen wid General Munstringen d: 6 Junii 1726.

70. Ranskulla MR 1747
Johan Carlsson Ranström
Dödt d: 28 sept: 1743: wed Recrüteringen i Helsingfors d: 16 maji 1747 har Rotan praesent:
Hind: Johansson Ranström Nyl: 21 - ogift

70. GMR 1761
Hendrich Randström 37 15

70. Ranskulla GMR 1767
Hinric Ranström Nyl: 41 20 gift
giordt 5 års tienst i pommern. Karlen god

70. Ranskulla GMR 1778
Hinric Ranström
död den 5 Octobr 1775. I stället insatt den 1 Aprill 1776
Gabriel Dahl Nyl: 26 2 5 9 ogift

70. Ranskulla GMR 1782
Gabriel Dahl Nyl: 30 6 5 9 gift

70. Ranskulla GMR 1785
Gabriel Dahl Nyl: 33 9 5 9 gift
Commenderad. Pres: på Sveaborg

70. Ramskulla GMR 1795
Gabriel Dahl Nyl: 43 19 5 11 gift

70. Ranskulla GMR 1800
Gabriel Dahl Nyl: 48 24 5 11 Gift

70. Ranskulla GMR 1804
Gabriel Dahl Nyl: 51 27 5 11 Gift
Annotation för Dahl: Står äfven qvar såsom fullkommeligen tjenstför till nästa mönstring

Pojo KB 1803-1808 pag. 262
Soldaten N: 70 Gabriel Dahl f. 1752
hu. Maja Ersdr. f. 1758
barn: Emanuel, Sophia, Gabriel Gustaf och Anders Wilhelm

Pojo KB 1811-1816 pag. 275
Corp. Gabriel Dahl f. 1752 Överlevde kriget
hu. Maja Ersdr. f. 1758
(familjen flyttade ut från torpet 1810)

Sammanfattning
70. Ramskulla
vakant 1721-24.1.1723
Anders Ranström 24.1.1723-22.9.1724 Rymt i Fredrikshamn
Johan Carlsson Ranström 6.6.1726-28.9.1743 Död
Hinric Johansson Ranström 16.5.1747-5.10.1775 Död
Gabriel Dahl 1.4.1776-17.9.1809 Överlevde kriget