DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC085 Bonäs

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Matts Boström, Eric Bodin, Friedrich Fröberg, Magnus Brusell, Adolph Christian Schytz, Johan Båk, Carl Reinhold Schytz

85. Boonäs GMR 1726
vakant
Karlen såm är transporterad till N:o 77, går till denne deß Rota tillbaka.

85. Bonäs GMR 1735
Johan Boman Ingermanl: 49 34 gift Murmäst:
Gammal, Siuklig och oduglig får afskied Rotan ställer lego Karlen Matts Larßon i stället, han är 22 år gammal född i Tafwasteland. Här visiterad och godkänd approberes.

85. Bonäs MR 1747
Johan Boman
bekommit afskied d: 27 aug: 1734. samma dag antagen
Matts Larsson Boström Tafwastl: 39 12 gift

85. GMR 1761
Vacant

85. Bonäs GMR 1767
Matts Boström
fåt afskied d: 20 Aprill 1761.
Eric Bodin
antagen d: 9 Martii 1762. död den 22 Martii 1763. i des ställe antagen d: 2 Novembr: 1766
Friedrich Fröberg Nyl: 25 1 ogift

85. Bonäs GMR 1778
Friedric Fröberg
fådt Corporals Caractaire den 17 Septembr 1767, och den 25 Aprill 1774 6te Corporals Löhn vid detta Compag: samt flyttad till N:o 112. Samma dag i stället insatt
Magnus Brusell Ålänning 22 4 5 7 ogift

85. Bonäs GMR 1782
Magnus Brusell
Dränckte sig vid Sveaborg den 26 Maij 1779. i stället insatt den 23 Julii samma Åhr minder Årige Vollontairen
Adolph Christian Schytz Ny: 14 3 - - -

85. Bonäs GMR 1785
Adolph Christian Schytz Nyl: 15 6 - - -
1784 den 10 Martii ansedd för tienstför Volontaire
utan tilstånd borta, afförs

85. Bonäs GMR 1795
Johan Bök
Död vid gräntsen den 16 Jan: 1790 och i stället införd enligt Regt.s. Chefens Ordres till Tjenstför Volontaire den 4 December 1790
Carl Reinhold Schytz Nyl: 19 5 - - ogift
Siuk i Landet enligt Atest

85. Bonäs GMR 1800
Carl Reinhold Skytz Nyl: 24 10 - - ogift
Tjenstfor volontaire
Siuk i Landet

85. Bonäs GMR 1804
Carl Reinh: Schytz Nyland 27 13 - - ogift
Tjenstför Vollontaire
Annotation för Schytz: Sjuk i landet

Tenala KB 1804-1809 pag. 22
Sold: Eric Ericsson Fast f. 27.4.1782 Överlevde kriget (antagen 1805)
hu. Gretha Lovisa Hendricsdr. f. 1786

Sammanfattning
85. Bonäs
vakant 1721-8.6.1726
Johan Boman 8.6.1726-27.6.1734
Matts Larsson Boström 27.6.1734-20.4.1761
Eric Bodin 9.3.1762-22.3.1763 Död
Friedric Fröberg 2.11.1766-25.4.1774 Till N:o 112
Magnus Brusell 25.4.1774-26.5.1779 Dränkt sig vid Sveaborg
Adolph Christian Schytz 23.7.1779-28.6.1785 volontär, avförd
Johan Bök efter 1785-16.1.1790 Död i fält vid gränsen
Carl Reinhold Schytz 4.12.1790-25.6.1804 volontär
Eric Ericsson Fast 1805-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Bonäs Tenala Nyland. Historisk karta: Läs mera...