DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC100 Finby gränd

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Anders Grend, Anders Gränd, Johan Gränd, Johan Lax

100. Finbÿ Gränd GMR 1726
Johan Gräntzman Berglagen 30 10 gift
hjt Transport: ifrån Hr. gref Ferssens De Regemente wjd General Munstringen på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721.

100. Finbÿgränd GMR 1735
Joh: Gräntzman
avancerat till Corporal wid detta Compag: och N:o 23 Miölbolstad. I deß ställe Rotan d: 23 Sept: 1731 praesenterat
Anders Gränd Nyl: 23 4 gift
Commenderad likaledes.
Wed Rotan af olyckelig wåd Eldbrunnit hatt, råck, Wäst, böxor, hanskar, Swart halsduk, Skiorta, gohla Strumpor och Skor med spennen.

100. Finbygränd MR 1747
Anders Hanss:n Gränd Nyl: 35 16 gift

100. GMR 1761
Anders Grend
Fången 1757

100. Finby Gränd GMR 1767
Ander (sic!) Gränd
fången d: 24 Novembr: 1757. i stället antagen den 29 Martii 1764
Johan Gränd Nyl: 26 3 gift

100. Finnby Gränd GMR 1778
Johan Gränd Nyl: 34 14 5 7 gift

100. Finbygränd GMR 1782
Johan Gränd Nyl: 38 18 5 7 gift

100. Finby Gränd GMR 1785
Johan Gränd Nyl: 41 21 5 7 gift

100. Finbygränd GMR 1795
Johan Gränd Nyl: 51 31 5 7 gift

100. Finby gränd GMR 1800
Johan Gränd
afgåt med Döden den 8 September 1798, och i stället insatt den 5 October samma År Rotans approberade vargerings Karl N:o 51
Johan Lax Nyl: 28 2 5 8½ Gift

100. Finnby Gränd GMR 1804
Johan Lax Nyl: 31 5 5 8½ Gift

Bromarf KB 1804-1810 pag. 87 OBS. Rotens soldattorp i Bromarf, Nitlax
Sold: Johan Lax f. 10.2.1772 Överlevde kriget (flytt. t. Karis 1810)
hu. Anna Lena Thomaedr. f. 1779

Sammanfattning
100. Finby gränd
Johan Gräntzman 12.10.1721-26.6.1726 Till N:o 23
Anders Hansson Gränd 23.9.1731-24.11.1757 Fången i Pommern
Johan Gränd 29.3.1764-8.9.1798 Död
Johan Lax 5.10.1798-17.9.1809 Överlevde kriget