DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC009 Båtsmora

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Mattz Hurtig, Olof Stenström, Johan Sundberg, Fredrich Forsell, Anders Löf, Matts Löf

9. Båttzmora GMR 1726
Mattz Hurtig Tafwastland 25 6 gift -
Transporterad ifrån N:o 6 och Kittfall Rotha d: 24: Novembr: 1721

9. Båtzmora GMR 1735
Mattz Hurtig
avancerat till Corporal d: 11 September 1734. för N:o 23 i deß ställe samma dag antagne vollonteuren
Olof Stenström - - - -

9. Båtsmora MR 1747
Vollunteren
Olof Steenström
Förafskiedad d: 12 Aprill 1736. I stället hijt transporterad samma Dag ifrån N:o 29
Anders Smeds
som rymdt in Junio 1743.

9. GMR 1761
Johan Sundberg
Fången 1759

9. Båtsmora GMR 1767
Johan Sundberg
fången den 24: november 1759. i stället antagen den 29 Mars 1764
(Johan Månsson Sundberg, född i Vichtis. Antagen 12.9.1748)
Fridrich Forsell Nylän: 31 3 gift

9. Båtsmora GMR 1778
Friedric Forssell Nylän: 42 13¼ 5 7 gift
Siuk hemma i landet

9. Båsmora GMR 1782
Fredrich Forsell Nyl: 46 18¼ 5 7 gift

9. Båsmora GMR 1782
Fredric Forssell Nyl: 49 21¼ 5 7 gift
Commenderad på Sveaborg, där presens

9. Båtsmora GMR 1795
Anders Löf Nylänn: 34 5½ 5 6 gift

9. Båtsmora GMR 1800
Anders Löf Nylän: 39 10 5 6 Gift

9. Båtsmora GMR 1804
Anders Löf Afskedad vi General Munst: d: 30 Junii 1800 och i stället Approberad vid Recruteringen d: 9 Februarii 1801.
Matts Löf Nyland 31 3 5 9
Annotation för Anders Löf: Undermålig, anmäles till och får afsked.

Karis KB 1805-1814 pag. 145
Soldaten Mats Löf f. 2.7.1773 Västanby Överlevde kriget
hu. Sara Israelsdr. f. 1772 Knapsby
barn: Eva Stina, Carl Adam, Henric, Anders Johan, Gabriel och Enoch

Sammanfattning
9. Båtsmora
Mattz Hurtig 24.11.1721-11.9.1734 Korpral på N:o 23
Olof Stenström 11.9.1734-12.4.1736 volontär
Anders Smeds 12.4.1736-9.6.1743 rymt
Johan Månsson Sundberg 12.9.1748-24.11.1759 fången
Fredric Forsell 29.3.1764-ca. 1789
Anders Löf ca. 1789-30.6.1800
Matts Löf 9.2.1801-17.9.1809 Överlevde kriget