DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC032 Knasabacka

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Eric Frisk, Mattz Frisk (Knaberg), Matts Friberg, Johan Frisk, Karl Klang

32. Knasabacka GMR 1726
Erich ??son Frisk Uppland 29 9 gift Råck= swarfvare
hjt Transporterat ifrån Gref Ferssens De Reg: wid General Munstringen på Rådmans öhn d: 12 octobr: 1721.
Har hemmans Bruk uti Upland och Tierp Sn . För sig stält Matts Mattson 17 åhr gl:, född uti Nyland, är frisk, approberas. Frisk får afskied, och behåller lika Mond: sorter med N:o 1.

32. Knasabacka GMR 1735
Eric Frisk
förafskedat wid Gen: Munstringen d: 8 Junii 1726 emedan han stält för sig
Knaberg
som begiär få heta
Mattz Frisk Nyland 26 9 gift
(om Eric Frisk) Har hemmans bruk uti Uppland Tierp Sochn. För sig stält Mattz Mattsson

32. Knasabacka MR 1747
Matts Frisk
warit bräckl: erhållit afskied d: 21 febr: 1740. sedan Rotan samma dato prasent:
Matts Johanss: Friberg Nyl: 36 7 gift timmerkarl

32. GMR 1761
Mats Friberg 51 22
Commenderat på Flottillien

32. Knasabacka GMR 1767
Matts Friberg
fåt afskied d: 21 Januarii 1763. i stället antagen d: 16 April 1767
Johan Frisk Nylän: 22 ½ gift

32. Knasabacka GMR 1778
Johan Frisk Nyl: 33 11 5 9 gift

32. Knasabacka GMR 1782
vice Corp: Johan Frisk Nyl: 37 15 5 9½ gift

32. Knasabacka GMR 1785
Johan Frisk Nyl: 40 18 5 9 gift
vie Corporal

32. Knasabacka GMR 1795
Johan Frisk Nylän: 50 28 5 9½ gift
vice Corporal

32. Knasabacka GMR 1800
Johan Frisk Nyl: 55 33 5 9½ Gift
Corporal med Rote Lön
Tient länge och med beröm, får afsked med anmälan till underhåll så vida med heder bivistat Kriget.

32. Knasabacka GMR 1804
Johan Frisk Afskedad vid General Munstringen d: 30 Junii 1800 och i stället approberad vid Recruteringen d: 9 Februarii 1801.
Karl Klang Nyl: 26 3 1/3 5 - Gift
Annotation för Frisk: Tjent länge och med beröm; får afsked med anmälan till underhåll.

Karis KB 1805-1814 pag. 193 Obs. Rotens torp verkar ha funnits Sannäs
Sold: C: Joh: Klang f. 1776 Joddböle Överlevde kriget
hu. Maja Frisk f. 1766 Knasabacka
barn: Eva Charlotta, Johan Berndt, Maja Gustava, Sophia Lovisa, Carl Gustaf (död 1808) och Johanna Lisa
Maja Frisk är dotter till föregående soldaten Johan Frisk. Familjen bodde kvar på torpet ännu 1814.

Sammanfattning
32. Knasabacka (Osmundsböle)
Eric Frisk 12.10.1721-8.6.1726
Matts Mattsson Frisk (Knaberg) 8.6.1726-21.2.1740
Matts Johansson Friberg 21.2.1740-21.1.1763
Johan Frisk 16.4.1767-30.6.1800
Carl Johan Klang 9.2.1801-17.9.1809 Överlevde krigetll.
___________


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Knasabacka Karis Nyland. Historisk karta: Läs mera...