DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC034 Västanby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Eric Westman, Didrich Brynting, Henric Wässberg, Henric Snygg

34. Wästanbÿ GMR 1726
Erich Westman Nyland 24 3½ gift
nÿlagd af Rothan, Presenterad d: 24 Jan: 1723.
Karlen med en lja uti wänstra benet illa huggen så att han intet kan Marchera, will ställa karl för sig, ?? bewillias, enär han det effter kommer.

34. Wästanby GMR 1735
Eric Westman
fåt interims afsked d: 15 October 1726 emedan han stält för sig
Did: Brynting Refvall 29 9 gift

34. Wästanbÿ MR 1747
Died: Brynting Revall 41 21 gift

34. GMR 1761
Didrich Brynting
Fången 1757

34. Wästerby GMR 1767
Diet: Brynting
fången d: 24 November 1757. i stället antagen d: 16 Aprill 1767
Hindrich Wästberg Nyl: 25 ½ gift

34. Wästerby GMR 1778
Hinric Wässberg Nyl: 36 11 5 10 gift

34. Wästanby GMR 1782
Hinric Wässberg Nyl: 40 15 5 10 gift

34. Wästanby GMR 1785
Henric Wässberg Nyl: 43 18 5 10 gift

34. Wästanby GMR 1795
Henric Wässberg Nyl: 53 28 5 9½ gift

34. Wästanby GMR 1800
Henric Wässberg Nyl: 58 33 5 9½ Gift
Tient länge och väl, får afsked med anmälan till underhåll såsom den där med beröm bivistat kriget.

34. Wästanby GMR 1804
Henric Wässberg Afskedad vid General Munst: d: 30 Junii 1800 och i stället d: 1a Julii samma år insatt Rotans Approberade Reserv N:o 18.
Henric Snygg Nyland 31 13 5 - -
Annotation för Wässberg: Tjent länge och väl, får afsked med anmälan till Underhåll.

Karis KB 1805-1814 pag. 233
Sold: Henric Snygg f. 1774 Berg d. ”Död 1809 i Krig”
(ogift)

Sammanfattning
34. Västanby
Eric Westman 24.1.1723-15.10.1726
Didrich Brynting 15.10.1726-24.11.1757 Fången i Pommern
Henric Wässberg 16.4.1767-30.6.1800
Henric Snygg 1.7.1800-1809 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Västanby Karis Nyland. Historisk karta: Läs mera...