DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC081 Kulla

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Hans Braf, Elias Kulström, Hinric Trana, Hinric Hiort, Joachim Åman, Eric Post

81. Kulla GMR 1726
Joh: Kuhlberg Upland 36 16 gift Skomakare
Transport: ifrån Gref Ferssens Dragone Regemente wjd General Munstringen på Rådmans Öhn d: 12 oct: 1721.

81. Kulla GMR 1735
Joh: Kuhlberg
fåt interims afsked, emedan han d: 15 October 1726 stält för sig
Johan Michelsson Kuhlberg Nyland 39 9 gift Swarfware
(åldern kan vara 33)

81. Kulla MR 1747
Joh: Kullberg
Dödt d: 11 Nov: 1741. I stället har Rotan d: 20 martii 1742 praesenterat
Hans Hanss:n Braaf Nyl: 36 5 gift

81. GMR 1761
Hindrich Hiorth 36 6

81. Kulla GMR 1767
Hans Braf
fåt afskied den 3 September 1747.
Elias Kulström
antagen den 10 Decembr: 1750. fvilcken dödt d: 17 Maij 1755.
Hinric Trana
antagen den 20 Decembr: och kallas nu mera
Hinric Hiort Nyl: 41 12 gift
giordt 5 år tienst i pommern

81. Kulla GMR 1778
Hinric Hiort
död den 7 Decembr 1772. Samma dag i stället insatt
Jochim Åman Nyl: 32 5½ 5 9 gift

81. Kulla GMR 1782
Jockim Åman Nyl: 36 10 5 9 gift

81. Kulla GMR 1785
Jåckim Åman Nyl: 39 13 5 9 gift

81. Kulla GMR 1795
Joachim Åman Nyl: 49 23 5 10 gift
Giordt sista Kriget, upfördt sig utmärkt väl och berömligt, är numera siuklig och årcklös, får afsked och anmäles till underhåll.

81. Kulla GMR 1800
Joakin Åman
fick afskied vid General Munstringen den 26 Junij 1795 och i stället insatt Rotans approberade Vargerings Karl N:o 41 den 20 därpåföljande Julij
Eric Post Nyl: 31 5 5 8 Gift

81. Kulla GMR 1804
Eric Post Nyl: 34 8 5 8 Gift

Tenala KB 1804-1809 pag. 211 OBS. Rotens soldattorp i Siggby
Soldat Eric Post f. 21.8.1768 d. 1808
”dödsskuten 1808 under Kriget”
hu. Gretha Thomaedr. f. 1765
barn: Christina, Israel, Maria och Lovisa

Sammanfattning
81. Kulla
Johan Kuhlberg 12.10.1721-15.10.1726
Johan Michelsson Kuhlberg 15.10.1726-11.11.1741 Död i fält
Hans Hansson Braaf 20.3.1742-3.9.1747
Elias Kulström 10.12.1750-17.5.1755 Död
Hinric Trana / Hiort 20.12.1755-7.12.1772 Död
Joachim Åman 7.12.1772-26.6.1795
Eric Post 20.7.1795-1808 Död i fält