DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC087 Germundby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Isac Sappe, Johan Mungsberg, Johan Mumsberg, Hindrich Mattias Nasokin, Magnus Johan Nassokin, Wenzell Ludvig Toll, Carl Reinhold Beck, Carl Reinhold Bäck, Gustaf Alm, Esaias Glad

87. Giermundbÿ GMR 1726
Corporal
Erick Taxell Stockholm 30 10 gift
hjt Transporterad ifrån gref Ferssens De Regemente wjd General Munstringen på Rådmans Öhn d: 12 octobr 1721. och samma Åhr d: 6 novembr. Hjt avancerat till Corporal.

87. Germundbÿ GMR 1735
Corporal
Erich Taxell
avancerat till Rustmästare wed detta Compagnie d: ? Maii 1733. i deß ställe samma dag till Corpor: Soldat ifrån N:o 109 Ståckby som d: 11 Sept: 173? ehrhållit tillstånd att få heta
Anders Dahlgren Smålen. 35 20 gift
(tidigare Anders Ståckman)

87. Giermundby MR 1747
Corp:
Anders Dahlgreen
för deß bräckeligheet fåt afskied d: 23 aprill 1741. I stället antagen d: 13 maji samma år Fri Vollunteren
Carl Gustaf Rosenlindt
som avancerat till Förare wed Safwolax Infanterie Regemente, I stället hijt avancerat ifrån N:o 95 d: 27 sept: 1743 till Corporal
Isaac Mattsson Lappe Nyl: 39 19 gift

87. GMR 1761
Corporal Johan Mungsberg
Befordrad

87. Germonby GMR 1767
Isac Lappe
fåt afsked d: 20 Martii 1758.
Johan Mumsberg
samma dag antagen och befordrat till Artilleriet den 15 October 1759.
Hindrich Mattias Nasokin
hit flyttad till Corporall ifrån N:o 23 den 31 Decembr: 1759. Avancerat til Sergeant wid Lojo Compagnie den 6 Junii 1760. samma dag hit flyttad ifrån N:o 39 til Corporall
Magn: Joh: Nasokin Nyl: 22 7 ogift

87. Germondby GMR 1778
Corporal Magnus Joh: Nassokin
fådt Förare Caractaire den 10 Octobr 1767 och den 18 Martii 1768 Rustmästare Indelningen vid Lif Compagniet. I stället befordrad den 21 Martii 1771 till 3die Corporals Löhn och den 14 Maji samma år Transporterad till fierde Corporalskapet
Wenzell Ludwig Toll Nyl: 12 10 - - -
Minderårig hemma i landet

87. Giermundby GMR 1782
Wentzell Ludvig Toll
Sergeant med Corporals Lön vid 4de Corporalskapet, Nådigst befordrad till Fendrich wid Kongl: Armeens Flotta och efter honom erhållit Lönen den 15 Junii 1782 Rustmästaren wid Vargeringen
Carl Reinhold Beck -- - 2 - - ogift

87. Germunby GMR 1785
Carl Reinhold Bäck Åbol: 24 5 - - ogift
Sergeant vid vargerningen med 4de Corporals Lön
Siuk i Landet

87. Germundby GMR 1795
Gustaf Alm Nyl: 30 7 5 8 gift

87. Germonby GMR 1800
Gustaf Alm Nylän: 35 12 5 8½ Gift
ofärdig i tummen, får afsked

87. Germondby GMR 1804
Gustaf Alm Afskedad vid General Munstringen d: 30 Junii 1800 och i stället med Vederbörandes bifall d: 21 Mars 1801 införd Approberade Reserven N:o 49.
Esaias Glad Nyland 35 13 5 9 Gift
Annotation för Alm: Ofälig i Tummen får afsked

Tenala KB 1804-1809 pag. 63
Sold: Esaias Glad f. 29.9.1768 d. 1809
”död under Kriget 1809 på siukhuset”
hu. Hedvig Nordberg f. 1777
barn: Carl och Gustafva

Sammanfattning
87. Germundby
Eric Taxell 12.10.1721-0.5.1733 Till Rustmästare
Anders Dahlgren (Ståckman) 0.5.1733-23.4.1741
Carl Gustaf Rosenlindt 13.5.1741-27.9.1743 Till Savolax inf. Reg.
Isac Mattsson Lappe 27.9.1743-20.3.1758
Johan Mungsberg 20.3.1758-15.10.1759 Till artilleriet
Hindrich Matias Nassokin 31.12.1759-18.3.1768 Till Rustmästre indelning
Wentzel Ludvig Toll 21.3.1771-15.6.1782 Fänrik
Carl Reinhold Beck 15.6.1782-ca. 1787
Gustaf Alm 1788-30.6.1800
Esaias Glad 21.3.1801-1809 Död i fält