DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC044 Kudiby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
Johan Löfving, Paul Tolman, Magnus Adolf Stormer, Johan Dickberg, Carl Rehn, Hans Nord

44. Kudibÿ GMR 1726
Corporal
Joh: Löfving
hjt avancerad d:26 novembr: 1721 af de ifrån Gref Ferssens De Reg: hjt Transporterade Manskap på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721. wid placeringen 1722 flÿttad till Norrby Rothe och N:o 57. i stället wid placering hjt flyt: fourier wid detta Compag:
Johan Svedman
som sedermera d: 22 Martii 1722 bekom af Gen: Stakelberg afskied, samma Dato hjt igen Transp: Corporal
Johan Löfving Berglagen 29 8 gift Repslagare

44. Kudiby GMR 1735
Corporal
Johan Löfving Bergslagen 38 17 gift Repslag:

44. Kuddiby MR 1747
Joh: Löfving
för deß bräckel:het fåt afskied d: 12 Junii 1741. Samma dato hijt avancerat ifrån N:o 6
Joh: Skytt
som blifwit död d: 20 Nov: 1741. i deß ställe ifrån N:o 53 hijt avancerat d: 23 Januarii 1742 till Corp:
Paul Johansson Tholman Stockholm 52 34 gift

44. GMR 1761
Johan Dichberg
Fången 1757

44. Kudiby GMR 1767
Paul Tolman
fåt afskied d: 14 Maij 1751. Samma dag hit flyttadt
Mag: Ad: Stormer
som d: 1 Julii 1754 Avancerat till Fourier vid Majorens Compagnie
Johan (Jöran?) Dickberg
antagen d: 1 Martii 1755. fången den 24 Novembr. 1757. istället antagen d: 16 Junii 1767
Carl Rehn Nyl: 30 ½ gift

44. Kudiby GMR 1778
Carl Rehn Nyl: 41 11 5 7 gift

44. Kuddiby GMR 1782
Carl Rehn Nyl: 45 15 5 7 gift

44. Kudiby GMR 1785
Carl Rehn Nyl: 48 18 5 7 gift

44. Kudiby GMR 1795
Carl Rehn Nyl: 58 28 5 7 gift
Bevistat sista Kriget, förhållit sig berömligt och väl, under en arbets commendering på Sveaborg blifvit skadad i axlen, får afsked och Anmäles till underhåll.

44. Kudiby GMR 1800
Carl Rehn
Fick afsked vid General Munstringen den 26 Junij 1795. I stället den 20 Julij samma År insatt utur vergerings Nummern 21
Hans Nord Tavast: 39 5 5 7 Gift

44. Kudiby GMR 1804
Hans Nord Tavastl: 42 8 5 7 Gift

Snappertuna KB 1805-1813 pag. 133
Soldaten Hans Nord f. 1768 Lifland Överlevde kriget
hu. Lena Söderström f. 1771 Hels: (född i Helsinge? Hällskulla?)
barn: Jean, Gustaf, Greta Stina, Henric, Eva Lena och Lovisa

Sammanfattning
44. Kudiby
Johan Löfving 26.11.1721-1722
Johan Svedman 1722 (några veckor)-22.3.1722
Johan Löfving 22.3.1722-12.6.1741
Johan Skytt 12.6.1741-20.11.1741 Död i fält
Paul Johansson Tholman 23.1.1742-14.5.1751 Från N:o 53
Magnus Adolf Stormer 14.5.1751-1.7.1754 Furir i Majorens komp.
Johan Dickberg 1.3.1755-24.11.1757 Fången i Pommern
Carl Rehn 16.6.1767-26.6.1795
Hans Nord 20.7.1795-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Kudiby Snappertuna Nyland. Historisk karta: Läs mera...