DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC056 Broby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
Eric Broo, Johan Broman, Johan Billström, Anders Broberg, Hindric Broman, Axel Broström, Henric Broberg, Carl Råberg

56. Broo GMR 1726
Erick Mattsson Broo Nyland 33 12 gift

56. Broo GMR 1735
Eric Broo
fåt interims afskied d: 2 Aprill 1733 emedan han stält för sig
Joh: Broman Nyland 24 1½ gift

56. Broo MR 1747
Joh: Broman
Dödt d: 13 Nov: 1741. Rotan praesent: d: 3 martii 1742
Johan Hindersson Billström Nyl: 34 5 gift

56. GMR 1761
Vacant

56. Broo GMR 1767
Johan Billström
fåt afskied den 29 Augustii 1757. samma dag antogs
And: Broberg
som dödt i pommern d: 9 Aprill 1758.
Hind: Broman
antagen den 23 Martii 1759. fåt afskied den 17 Maij samma År. I stället antagen den 27 Maij 1759
Axell Broström Nyl: 27 8 gift
Karlen styf i wänsta handen af alt hugg, får afsked

56. Broo GMR 1778
Axel Broström
fådt afskied den 10 Octobr 1767. I stället insatt den 16 Decembr 1767
Hinric Broberg - 30 10½ 5 9 ogift

56. Broo GMR 1782
Hinric Broberg Nylänning 34 14 5 9 gift

56. Broo GMR 1785
Henric Broberg Nyl: 37 17 5 9 gift

56. Broo GMR 1795
Henric Broberg Nylän: 47 28 5 10 gift
Frånvarande, på Rotans skrifteliga begäran får afsked

56. Bro GMR 1800
Henric Broberg
får afsked vid General Munstringen den 26 Junij 1795. I hans ställe hit flyttades den 20 Julij ifrån N 26 och 2dra Corporals Lön
Carl Råberg Nylän: 36 22 6 3½ Gift
Corporal med 3die Corp: Lön

56. Bro GMR 1804
Carl Råberg Nyland 39 25 6 3½ Gift
Corporal med 3ie Corps lön

Snappertuna KB 1805-1813 pag. 169
Corporal Carl Råberg f. 1764 Knapsby Överlevde kriget
hu. Greta Andersdr. f. 1757 Backby
barn: Carl Gustaf (död 1809), Anders Johan (död 1809) och Lena Greta
(familjen flyttade ut ur torpet 1814 till Kila)

Sammanfattning
56. Bro
Eric Mattsson Broo -2.4.1733
Johan Broman 2.4.1733-13.11.1741 Död i fält
Johan Hindersson Billström 3.3.1742-29.8.1757
Anders Broberg 29.8.1757-9.4.1758 Död i fält i Pommern
Hindrich Broman 23.3.1759-17.5.1759
Axel Broström 27.5.1759-10.10.1767
Henric Broberg 16.12.1767-26.6.1795
Carl Råberg 20.7.1795-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Broby Snappertuna Nyland. Historisk karta: Läs mera...