DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC063 Dragsvik

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Ekenäs lfs, Nyland
Eric Dragman, Johan Jerpe, Eric Dragman, Carl Hinric Hammar, Lars Gustav Tammelin, Eric Dragman, Jacob Elg

63. Dragzwÿk GMR 1726
Erich Dragman Wästgiötland 45 15 gift
hjt Transport: ifrån Gref Ferssens Dragone Regemente wjd General Munstringen på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721.
Stält för sig Jan Jacobson, 25 åhr gl: född uti Nyland, frisk, approberas. Dragman får afskied, behåller lika Mond: Sorter med N:o 1.

63. Dragzwjk GMR 1735
Eric Dragman
förafskiedad wid Gen: Munstringen d: 8 Junii 1726 emedan han stält för sig
Joh: Jerpe Nyland ?? 9 ogift
(Johan Jacobsson)

63. Dragzwijk MR 1747
Joh: Hierpe
erhållit afskied d: 16 aug: 1740, sedan Rotan samma dag praesent:
Eric Biörn
hwilken dödt d: 28 Nov: 1741. wid Recrütering i Helsingfors d: 16 maji 1747 antagen
Eric Ericss: Dragman Nyl: 21 - ogift

63. GMR 1761
volont: Lars Tammelin 19 2

63. Draxvik GMR 1767
Eric Dragman
död d: 25 Septembr: 1753.
Carl Hinric Hammar
antagen d: 1 Martii 1755. död d: 9 Martii 1759 i pommern.
Lars Gustav Tammelin
insat d: 15 Martii 1760. af Rotan utbytt den 16 Aprill 1767 emot
Eric Dragman Nyl: 21 ½ ogift

63. Dragsvik GMR 1778
Eric Dragman Nyl: 32 11 5 8 gift

63. Dragsvik GMR 1782
Eric Dragman Nylänning 36 15 5 8 gift

63. Dragsvik GMR 1785
Eric Dragman Nyl: 39 18 5 8 gift

63. Dragsvik GMR 1795
Jacob Elg Nylän: 33 6 5 8½ gift

63. Dragsvik GMR 1800
Jacob Elg Nyl: ?33 11 5 8½ Gift
Commenderad på Gräntze vagt

63. Dragsvik GMR 1804
Jacob Elg Nyl: 42 14 5 8½ Gift

Ekenäs lfs KB 1807-1812 pag. 317
Dragsvik Soldat
Jacob Elg f. 25.11.1764 Överlevde kriget
hu. Maria Malin f. 1765 d. 1808
barn: Carl Jacob, Stina Lovisa, Johan Magnus och Eva Maria (död 1809)

Sammanfattning
63. Dragsvik
Eric Dragman 12.10.1721-8.6.1726
Johan Jacobsson Hierpe 8.6.1726-16.8.1740
Eric Biörn 16.8.1740-28.11.1741 Död i fält
Eric Ericsson Dragman 16.5.1747-25.9.1753 Död
Carl Hinric Hammar 1.3.1755-9.3.1759 Död i fält i Pommern
Lars Gustav Tammelin 15.3.1760-16.4.1767
Eric Dragman 16.4.1767-ca. 1788 Död i fält?
Jacob Elg 1789-17.9.1809 Överlevde kriget