DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC084 Lindsby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Simon Lindberg, Eric Lindsten, Nils Lindberg

84. Liltzbÿ GMR 1726
And: Lindberg Roßlagen 25 16 gift Klen Smed
hjt Transport: ifrån gref Ferssens Dragone Regemente wjd General Munstringen på Rådmans Öhn d:12: octobr. 1721.

84. Lindsbÿ GMR 1735
And: Lindberg
hals huggen d: 10 Sept: 1728. i stället har Rotan d: 27 Majii 1729 Praesenterat drängen
Simon Lindberg Nyland 25 6 gift
Commenderad uti Friedrichshamn
(Anders Lindberg dömd på tinget för att halshuggas för begånget tidelag)

84. Linsby MR 1747
Sim: Anderss:n Lindberg Nyl: 37 18 gift

84. GMR 1761
Erich Lindsten 30 11

84. Linsby GMR 1767
Simon Lindberg
fåt afskied d: 9 Januarii 1750. i stället insat d: 11 Febr: 1751
Eric Linsten Nylänninge 35 16 gift
warit 5 år i pommern och 2 år fången

84. Lindsby GMR 1778
Eric Lindsteen
dödt den 14 Julii 1776. I stället insatt den 16 Octobr 1777
Nils Linsberg - 24 ⅔ 5 11 ogift

84. Lindby GMR 1782
Nils Lindberg Nylänning 28 5 5 11 gift

84. Lindsby GMR 1785
Nils Lindberg Nyl: 31 8 5 11 gift
Commenderad på Sveaborg, pres:

84. Lindsby GMR 1795
Nils Lindberg Åbolän: 41 18 5 10½ gift

84. Lindsby GMR 1800
Nils Lindberg Nyl: 46 23 5 10½ Gift

84. Lindsby GMR 1804
Nils Lindberg Åbol: 49 26 5 10½ Gift

Tenala KB 1804-1809 pag. 141
Sold. Nils Lindberg f. 2.11.1754 Överlevde kriget (verkar ej ha deltagit)
hu. Caisa Isaacsdr. f. 1745

Sammanfattning
84. Lindsby
Anders Lindberg 12.10.1721-10.9.1728 Avrättad
Simon Andersson Lindberg 27.5.1729-9.1.1750
Eric Lindsten 11.2.1751-14.7.1776 Död
Nils Lindberg 16.10.1777-17.9.1809 Verkar ej ha varit i kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Lindsby Tenala Nyland. Historisk karta: Läs mera...