DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC041 Kurby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
Anders Kurman, Hindrich Svärd, Lars Jägare, Jöran Kurman, Eric Borg

41. Kurbÿ GMR 1726
Anders Kurman Nyland 27 4 gift
nÿlegd af Rothan presenterat d: 11 Junii 1722.

41. Kuhrby GMR 1735
And: Kurman Nyland 36 13 gift

41. Kuhrby MR 1747
Anders Kuhrman
Dödt d: 28 Junii 1737. Rotan praesent: d: 31 aug: Samma Åhr
Hind: Hindrichsson Svärd Nyl: 39 10 gift

41. GMR 1761
Lars Jägare
Fången 1759

41. Kurby GMR 1767
Hind: Svärd
fåt afskied den 15 Febr: 1758. Samma dag antagen
Lars Jägers
fången den 19 Januarii 1759. i stället antagen d: 16 Aprill 1767
Jöran Kiorman Tavastlen: 28 ½ ogift

41. Kurby GMR 1778
Jöran Kurman Tavastl: 39 11 5 7 gift

41. Kurby GMR 1782
Jöran Kurman Tavastl: 43 15 5 8? gift?
Gammal, oförmögen till widare tienst, får afsked

41. Kurby GMR 1785
Johan Kurman Tavastlänn:
Förafskedad vid General Munstingen den 3 Julii 1782: Samma År den 30 Julii utur Vargerings Nummern 27 insatt
Eric Borg Nyl: 29 3 5 9 ogift

41. Kurby GMR 1795
Eric Borg Nylän: 39 13 5 10 gift

41. Kurby GMR 1800
Eric Borg Nyl: 44 18 5 10 Gift

41. Kurby GMR 1804
Eric Borg Nyland 47 21 5 10 Gift

Snappertuna KB 1805-1813 pag. 192
Soldaten Eric Borg f. 1756 d. 1809 ”Död i Krig 1809”
hu. Maja Stina Mattsdr. f. 1753 Domargård
barn: Anders Johan och fosterson Carl Adam

Sammanfattning
41. Kurby
Anders Kurman 11.6.1722-28.6.1737 Död
Hindrich Hindrichsson Svärd 31.8.1737-15.2.1758
Lars Jägers 15.2.1758-19.1.1759 Fången i Pommern
Jöran Kurman 16.4.1767-3.7.1782
Eric Borg 30.7.1782-1809 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Kurby Snappertuna Nyland. Historisk karta: Läs mera...