DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC057 Norrby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
Gustaf Nordberg, Abraham Norring, Eric Biörnström, Henric Malm

57. Norrbÿ GMR 1726
Corporal
Joh: Löfving
hjt flyttad wijd placeringen 1722 ifrån Corporals Rothan och N:o 44 af detta Compag: men sedermera d: 22 Martii 1724 blifwit Transport: till förbem: Corporals Rotha igen.
Hr. Majoren berättar att denna Rota uppå 28 års tid icke presterat Såldat. Bonden Ernest Isakson uti rotan, säger att hela rotan är i bruk, men Ingman skall wid Såldatens anskaffande finnes motvillig. Rotan pålägges straxt att skaffa karl.

57. Nårrby GMR 1735
Gustaf Nordberg Nyland 24 1 ?
Lego Karl .....af Rotan d: ?? Maij 1734

57. Norrby MR 1747
Gustaf Johanss: Nordberg Nyl: 36 13 gift Timmerkarl

57. GMR 1761
Gustav Norberg
Får af Skied med underhåll

57. Norby GMR 1767
Gustav Norberg
fåt afskied den 14 Maij 1761. i stället antagen den 14 Junii 1762
Abraham Norring Nyl: 30 5 gift

57. Norrby GMR 1778
Abraham Norring
fådt afskied den 6 Martii 1773. I stället insatt den 28 Maji 1774
Eric Biörnström Nyl: 25 4 5 8 ogift

57. Norby GMR 1782
Eric Biörnström Nyl: 29 8 5 8? gift

57. Norrby GMR 1785
Eric Biörnström Nyl: 32 11 5 8 gift
ofärdig, obotel: i vänstra knäet; får afsked

57. Norrby GMR 1795
Henric Malm Nyl: 39 10 5 11 gift

57. Norrby GMR 1800
Henric Malm Nylän: 44 15 5 11 Gift

57. Norrby GMR 1804
Henric Malm Nyl: 47 18 5 11 Gift
Annotation för Malm: Sjuk enligt Attest

Snappertuna KB 1805-1813 pag. 112
Sold: Henric Malm f. 1757 Gebbelby Överlevde kriget
hu. Maja Henricsdr. f. 1760 Knopböle
barn: Caisa, Eva och Johanna
(familjen bodde kvar på torpet ännu 1813)

Sammanfattning
57. Norrby
Johan Löfving 1722-22.3.1722 Från och till N:o 44
vakant 22.3.1722-0.5.1734
Gustaf Johansson Nordberg 0.5.1734-14.5.1761
Abraham Norring 14.6.1762-6.3.1773
Eric Biörnström 28.5.1774-28.6.1785
Henric Malm 1785-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Soldattorpet för Norrby ligger i Björnböle, Platsen för Norrby-soldattorpet i Björnböle Snappertuna Nyland. Historisk karta: Läs mera...