DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC035 Finnbacka

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Johan Finback, Erich Finback, Johan Löfving, Anders Löf, Fredric Röman, Johan Pihlgrén

35. Finbacka GMR 1726
Isach Svahlberg
hjt Transporterat ifrån Gref Ferssens De Regemente wid Gen: Munst: på Rådmans öhn d: 12 octobr: 1721. har sedermera d: 12 octobr: 1722 af Baron och General Stackelberg afskied, hwartill af Rothan presenterat d: 24: Januarii 1723 corporal
Johan Finback Nyland 26 3½ ogift
(Svahlberg från Östergötland)

35. Finbacka GMR 1735
Johan Finback Nyland 35 12 gift

35. Finbacka MR 1747
Joh: Finback
dödt d: 5 Dec: 1741. I stället har Rotan praesent: d: 8 aprill 1742
Eric Anderss: Finback Nyl: 41 5 gift

35. GMR 1761
Corporal Johan Löfving 32 13

35. Finbacka GMR 1767
Erich Finback
död d: 20 Februarii 1749. istället antagen d: 9 Januarii 1750
Johan Löfving Nyl: 37 17 gift
giordt 5 år tienst vid Kriget i pommern. Constituerad til Corporal d: 3 Martii 1760

35. Finnbacka GMR 1778
Corporal Johan Löfving
Död den 5 Decembr 1775. I stället antagen den 1 Aprill 1776
Anders Löf Nyl: 32 2 5 9 gift
För fel på förståndet får afskied

35. Finnbacka GMR 1782
Anders Löf
för fel på förståndet får afsked.
I stället insatt den 24 Julii 1778 utur Vargering Nummern 18
Fredric Röman Nyl: 22 4 5 9 gift?

35. Finnbacka GMR 1785
Fredric Röman Nyl: 25 7 5 9 gift
Commenderad. Pres på Sveaborg

35. Finbacka GMR 1795
Fred: Räiman Nyl: 35 17 5 10 gift

35. Finbacka GMR 1800
Fredric Röman Nyl: 40 22 5 10 Gift
Befordrad till 2dra Corporals Lön den 29 Junij 1795:

35. Finnbacka GMR 1804
Fredric Röman Corporal med 2a Corporals Lön, död d: 27 Maij 1802 och i stället d: 15 October Samma år Befordrad Tjenstföre Vollontairen.
Johan Pihlgrén Nyland 36 1 2/3 5 - Gift

Karis KB 1805-1814 pag. 225
Corporalen Johan Pihlgren f. 1771 Sibbo d. 20.8.1808 ”Död i Krig”
hu. Elsa Catharina Binder f. 1781 Sjundeå
(Pihlgren kommen 1805 från Kyrkslätt)

Sammanfattning
35. Finnbacka
Isach Svahlberg 12.10.1721-12.10.1722
Johan Finback 24.1.1723-5.12.1741 Död i fält
Eric Andersson Finback 8.4.1742-20.2.1749 Död
Johan Löfving 9.1.1750-5.12.1775 Död
Anders Löf 1.4.1776-24.7.1778
Fredric Röman 24.7.1778-27.5.1802 Död
Johan Pihlgren 15.10.1802-20.8.1808 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Finnbacka Karis Nyland. Historisk karta: Läs mera...