DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC037 Rejböle

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Hans Röiman, Erich Berg, Hindrich Röilin, Olof Röilin, Elias Starck

37. Räijböhle GMR 1726
Hans Räijman Nyland 25 4 gift
Nÿlegd af Rothan presenterat d: 11 Junii 1722.

37. Röijböhle GMR 1735
Hans Röiman Nyland 34 13 gift

37. Röiböhle MR 1747
Hans Röiman
Dödt d: 17 Novembr: 1741. I stället d: 26 martii 1742 Rotan praesent:
Eric Svensson Bergh Wästergijllen: 29 5 gift

37. GMR 1761
Olof Röijlin 27 8

37. Roiböle GMR 1767
Erich Berg
död den 5 Junii 1749.
Hind: Röilin
insatt d: 10 Decembr: 1750. fåt afskied den 10 October 1752. i stället antagen den 17 Decembr: 1753
Olov Roilin - 34 14 gift
warit 5 år i pommern och 2⅓ år fången

37. Röiböle GMR 1778
Olof Röjlin Nyl: 45 25 5 8 gift
varit 5 år i Pommern och 2½ år fången

37. Röiböle GMR 1782
Olof Röilin Nyl: 49 29 5 8 gift

37. Röiböle GMR 1785
Olof Röilin Nyl: 52 32 5 8 gift
giordt 5 Års Krigs tienst i Pommerska Kriget

37. Reiböle GMR 1795
Olof Röilin Nyl: 62 42 5 8 gift
Tient ganska väl, bevistat Pommerska Kriget. Rangsagnerat sig sjelf, bevistat flera afairer. Giordt senare Finska Kriget och under Commendering blifvit krossat i ena armen; får afsked och underhåll

37. Reiböle GMR 1800
Olof Rölin
Förafskedad vid Genral Munstringen den 26 Junij 1795 och i deß ställe insatt approberade vargerings Karl N 19 den 20 Julij 1795
Elias Starck Nyl: 28 5 6 1½ Ogift

37. Rejböhle GMR 1804
Elias Starck Nyland 31 8 6 1½ Gift

Karis KB 1805-1814 pag. 211
Soldaten Elias Stark f. 24.3.1772 Starkom d. 12.7.1812
hu. Sara Henricsdr. f. 1779 Sigga (Siggböle i Ingå?)
barn: Henric Johan och Maria Christina
(änkan bodde kvar åtminstone till 1813. Han överlevde kriget)

Sammanfattning
37. Rejböle
Hans Röiman 11.6.1722-17.11.1741 Död i fält
Eric Svensson Berg 26.3.1742-5.6.1749 Död
Hindric Röilin 10.12.1750-10.10.1752
Olof Röilin 17.12.1753-26.6.1795
Elias Stark 20.7.1795-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Rejböle Karis Nyland. Historisk karta: Läs mera...