DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC013 Bällarby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Gabriel Jacobsson, Hindrich Bällberg, Johan Bellberg, Eric Myrman

13. Bällarby GMR 1726
Gabriel Jacobsson Nyland 22 2½ ogift -
nylegd Rothan presenterat d: 0 Martii 1724

13. Bällarby GMR 1735
Gabriel Jacobsson
död d: 10 Martii 1729. i stället har Rotan d: 19 Junii 1732 präsenterat
Hind: Bällberg Nyland ?? 3 gift

13. Bällarby MR 1747
Hind: Bällberg
Dödt i Friedrichshamn d: 13 Sept: 1735. I stället har Rotan praesent: d: 19 Sept: 1739
Olof Gillberg
som blifwit Död d: 20 Nov: 1741. Åter har Rotan anskaffat d: 27 maji 1742
Joh: Mattss: Bällberg Nyl: 23 5 ogift

13. GMR 1761
Johan Bellberg 38 20

13. Bellarby GMR 1767
Johan Bellberg Nyl: 43 25 gift
giordt 1½ år tienst i Finska Kriget och 5 år i pommern.

13. Bällarby GMR 1778
Johan Bällberg Nyl:ge 54 36 6 - gift
Kraslig och Svag, får afskied och recommenderes til underhåll för deß långa tienste tid och wälförhållande under deß 1⅓ års tienst i finska och 5 års tienstgiörning wid Pommerska Kriget.

13. Bällarby GMR 1782
Johan Bellberg
Fick Afskied wid General Munstringen den 27 Junij 1778. S: D: insatt vargering Karlen för N:o 7 utur Vargering nummern
Eric Myrman Nyl: 26 4 5 9 gift

13. Bällarby GMR 1785
Eric Myrman Nyl: 29 7 5 9 gift
Commenderad, presens på Sveaborg

13. Bellarby GMR 1795
Eric Myrman Nyl: 39 17 5 10 gift

13. Bellarby GMR 1800
Eric Myrman Nylän: 44 22 5 10 Gift

13. Bellarby GMR 1804
Eric Myrman Nyland 47 25 5 10 Gift

Karis KB 1805-1814 pag. 108
Soldat Eric Myrman f. 1755 Ingvaldsby d. ”Död i Krig” (1808-1809)
hu. Lovisa Carlsdr. f. 1755 Fagervik d. 1814?
barn: Lovisa och Eva Christina

Sammanfattning
13. Bellarby
Gabriel Jacobsson 0.3.1724-10.3.1729 Död
Hindrich Bällberg 19.6.1732-13.9.1735 Död i Fredrikshamn
Olof Gillberg 19.9.1739-20.11.1741 Död i fält
Johan Mattsson Bellberg 27.5.1742-27.6.1778
Eric Myrman 27.6.1778-1808/1809 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för torpet i Bällarby Karis Nyland. Historisk karta med torpet: Läs mera...