DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC027 Torsböle

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Anders Torsman, Daniel Danielsson Torsman, Mårten Biörn, Gabriel Thorman, Anders Thorberg, Henric Thorberg, Henric Galle, Eric Rolig

27. Thorsböhle GMR 1726
Anders Forsman Upland 40 11 gift Trägårdzmästare
hjt Transporterat ifrån Gref Ferssens De Regemente wed General Munstringen på Rådmans öhn d: 12: octobr: 1721.
För sig stält Daniel Danielson född i Nyland, 20 åhr gl., frisk, approberas, Forsman får afskied, behåller lika Mond: Sorter med N:o 1.

27. Torsböle GMR 1735
Anders Forsman
förafskiedat wid Gen: Mjunstringen d: 8 Junii 1726 emedan han ställer för sig
Daniel Torsman Nyland 29 9 gift
(Daniel Danielsson)

27. Thorsböle MR 1747
Daniel Thorsman
Dödt d: 20 Decembr: 1741. i stället har Rotan praesent: d: 3 Martii 1742
Mårten Michelsson Biörn Österbotn 35 5 gift

27. GMR 1761
Gabriel Thorman 25 3

27. Torsböle GMR 1767
Mårten Biörn
fåt afskied d: 23 Mars 1759.
Gabriel Torman
antagen d: 24 Aprill samma år, fåt afskied d: 21 Januarii 1763. i stället antagen d: 16 April 1767
Anders Torberg Nylänning 20 ½ ogift

27. Thorsböle GMR 1778
Anders Thorberg
afförd för obotelig siukdom den 31 Martii 1776. I stället insatt den 1 Julii 1777
Hinric Torberg Nyl: 21 11/12 5 7 ogift

27. Thorsböle GMR 1782
Hinric Thorberg Nyl: 25 5 5 7 ogift
Clarinett Blåsare

27. Thorsböle GMR 1785
Henric Thorberg
Clarinette Blåsare den 30 Julii 1782: transporterad till tienst för Volontair vid Ingå Compagnie, och i stället samma dag hit antagen till Clarinett Blåsare
Henric Galle Nyl: 20 3 - - ogift
Spel i Nummer

27. Thorsböle GMR 1795
Eric Rolig Nylän: 37 5 5 9 ogift

27. Thorböle GMR 1800
Eric Modig Nylän: 42 10 5 8 ogift

27. Torsböhle GMR 1804
Eric Rolig Nyl: 45 13 5 8½ ogift
(namnet i GMR 1800 en felskrivning)

Karis KB 1805-1814 pag. 56
Soldaten Eric Rolig f. 1758 Kansbacka d. 20.7.1807 Torsböle
hu. Maria Thorberg f. ?
Rolig dog av slag 49 år gammal. Roten fick ingen ny soldat till finska kriget.

Sammanfattning
27. Torsböle
Anders Forsman 12.10.1721-8.6.1726
Daniel Danielsson Thorsman 8.6.1726-20.12.1741 Död i fält
Mårten Michelsson Biörn 3.3.1742-23.3.1759
Gabriel Torman 24.4.1759-21.1.1763
Anders Torberg 16.4.1767-31.3.1776
Henric Thorberg 1.7.1777-30.7.1782 Till Ingå kompani
Henric Galle 30.7.1782-10.5.1789
Eric Rolig 11.6.1789-20.7.1807


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Torsböle Karis Nyland. Historisk karta: Läs mera...