DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC086 Fastarby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Hans Fastarberg, Anders Fast, Anders Trofast, Jonas Eklund

86. Fastarbÿ GMR 1726
Simon Fasterberg Nyland 36 14 gift
hem kommit ifrån Fångenskapet d: 5 aprill 1725.

86. Fastarbÿ GMR 1735
Simon Fastarberg Nyland 45 23 gift

86. Fastarby MR 1747
Simon Fasterberg
för deß bräckligheet bekommit afskied, sedan Rotan i hans ställe d: 20 martii 1742 stält
Hans Ersson Fastarberg Nyl: 26 5 gift

86. GMR 1761
Hans Fastarberg
Fången 1757

86. Fastarby GMR 1767
Hans Fastarberg
fången d: 24 Novembr: 1757. d: 29 Martii 1764 antagen
Anders Fast Nyl: 27 3 gift

86. Fastarby GMR 1778
Anders Fast Nyl: 38 14 5 7 gift

86. Fastarby GMR 1782
Anders Fast Nyl: 42 18 5 7 gift

86. Fastarby GMR 1785
Anders Fast Nyl: 45 21 5 7 gift
Commenderad. Pres: på Sveaborg
(Dog 15.11.1802, Tenala, Finby)

86. Fastarby GMR 1795
Anders Trofast Nylän: 32 5½ 5 7 gift

86. Fastarby GMR 1800
Anders Trofast Nyl: 37 10 5 5 Gift
under målig, svag, får afsked

86. Fastarby GMR 1804
Anders Trofast Afskedad vid General Munst d: 30 Junii 1800 och i stället införd d: 1a Julii Samma år Rotans egen Reserv N:o 43.
Jonas Eklund Nyland 27 10 5 7 ogift
Annotation för Trofast: Undermålig, Svag får afsked

Tenala KB 1804-1809 pag. 36
Sold: Jonas Eklund f. 30.6.1773 Överlevde kriget

Sammanfattning
86. Fastarby
Simon Fasterberg 5.4.1725-20.3.1742 Återkommen ur fångenskap
Hans Ersson Fastarberg 20.3.1742-24.11.1757 Fången i Pommern
Anders Fast 29.3.1764-ca. 1788
Anders Trofast 1789-30.6.1800
Jonas Eklund 30.6.1800-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Fastarby Tenala Nyland. Historisk karta: Läs mera...