DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC015 Knapsby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Eric Knapsberg, Carl Råberg, Adam Knapström, Erich Knapberg

15. Knapzby GMR 1726
Erich Knapzberg
Hjt Transp: ifrån Gen: Fersens De Reg:te wid Gen: Munstringen på Rådmans öhn d: 12 Octobr: 1721 hwilcken d: 9: ??? 1726 rymbd.
Rotan skaffar Karl till hösten.

15. Knapsby GMR 1735
Eric Knapsberg Nyland 27 8 gift
Lego Karl af Rotan tillsatt d: 8 Sept: 1727

15. Knapsby MR 1747
Eric Ersson Knapsberg
avancerat till Corp: för N:o 1 d: 15 aprill 1742. I stället har bemte (bemälte) Corp:s
Rota praesent: d: 29 Sept: 1743
Adam Christersson Knapström Nyl: 22 4 ogift

15. GMR 1761
Corporal Carl Råberg
under den 6 ochtober 1761 förordnad till Rustmästare wid detta Compag:
befordrad

15. Knapsby GMR 1767
Adam Knapström
fåt afskied d: 9 Januarii 1750.
Erich Knapberg
hit flyttad ifrån N:o 1 d: 19 Februarii 1754. död i preussiska fångenskapen 1758. sedan annordnad til denna N:o d: 12 Julii 1758 Corporall Rustmästaren
Carl Råberg - 34 20 -

15. Knapsby GMR 1778
Corporal Fourier Carl Råberg - 47 31 - - gift

15. Knapsby GMR 1782
Carl Råberg - 49 35 - - gift
Fourier med 1e Corporals Lön

15. Knabsby GMR 1785
Carl Råberg Nyl: 52 38 5 9 gift
Fourier med 1sta Corporals Lön

15. Knapsby GMR 1795
Carl Råberg Nylän: 62 48 - - gift
Fourier med 1ste Corporals Lön
afförd den 10 Maij 1789 enl: Reg:ts: Ordres, åter här införd den 13 September 1790 enl: Ordres af den 28 Augusti 1790.

15. Knapsby GMR 1800
Carl Råberg Nylän: 67½ 53 - - Gift
Fourier med Förste Corporals lön
Annotation: Siuk i Landet

15. Knapsby GMR 1804
Carl Råberg Nyland 70½ 56 - - Gift
Fourier med 1 ͣ Corps. Lön
Annotation för Råberg: Sjuk i landet

Karis KB 1805-1814 pag. 112
Fourier Carl Råberg f. 1733 Ingå d. 15.1.1805 Karis, Jällsby
hu. Sara Grabbe f. 1734 Bellarby d. 1812

Sammanfattning
15. Knapsby
Erich Knapzberg 12.10.1721-9.0.1726 rymd
Eric Ersson Knapsberg 8.9.1727-15.4.1742 till N:o 1
Adam Christersson Knapström 29.9.1743-9.1.1750
Erich Knapberg 19.2.1754-1758 Död i preussisk fångenskap
Carl Råberg 12.7.1758-15.1.1805 Död (avancerade till furir)