DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC049 Båsa

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
Petter Båsberg, Eric Båsberg, Eric Båsman, Henric Beckman, Henric Nybom

49. Båsa GMR 1726
Petter Båsberg Upland 30 11 gift
hjt Transp: ifrån gref Ferssens De Reg: wjd General Munstringen på Rådmans öhn d: 12 octobr: 1721.

49. Båsa GMR 1735
Petter Båsberg Nyland 39 20 gift
Efter Fältskiärens intygan har fehl uti foten, Kan icke marchera och utan des mycket swag, får afskied. Rotan som icke sig instält, måste tilhållas at innom 3 månader ställa Karl.
(skall vara född i Uppland)

49. Båsa MR 1747
Pett: Bååsberg
erhållit afskied wijd General Munstringen d: 27 aug: 1735: I stället har Rotan praesenterat d: 12 aprill 1736
Eric Hindrichss: Bååsberg Nyl: 32 11 gift

49. GMR 1761
Erich Båsman 30 5

49. Båsoo GMR 1767
Eric Båsberg
fåt afskied den 29 Augustii 1757. i stället antagen den 29 Augustii 1757
Erich Båtsman Nylänninge 35 10 gift
warit 5 år i pommern, 3½ år fången

49. Båsa GMR 1778
Eric Båsman
fådt afskien den 6 Martii 1773, I stället insatt den 26 Aprill 1773
Hinric Beckman Nyl: 25 5 5 7 ogift

49. Båsa GMR 1782
Hinric Backman Nyl: 29 9 5 8 gift

49. Båsa GMR 1785
Henric Beckman Nyl: 32 12 5 8 gift
Commenderad. Pres: på Sveaborg

49. Båsa GMR 1795
Henric Nybom Nyl: 36 6½ 5 8 gift

49. Båsa GMR 1800
Henric Nybom Nyl: 42 11 5 8 Gift

49. Båsa GMR 1804
Henric Nybom Nyl: 45 14 5 8 Gift
Annotation för Nybom: Gammal och sjuklig får afsked

Snappertuna KB 1805-1813 pag. 27
Afsk. Sold. Nybom f. 1758
hu Caisa Forsberg f. 1763
Han fick avsked 1804 och hela familjen flyttade till Kyrkslätt 1805. Efter detta är den enda soldaten i Båsa den värvade soldaten Carl Rak f. 1783 i Kurland. Han flyttar till Lagmans 1809.

Sammanfattning
49. Båsa
Petter Båsberg 12.10.1721-27.8.1735
Eric Hindrichsson Båsberg 12.4.1736-29.8.1757
Eric Båsman 29.8.1757-6.3.1773
Henric Beckman 26.4.1773-ca. 1788
Henric Nybom 1788-25.6.1804
vakant 25.6.1804-17.9.1809


Platsbeskrivning
Båsa Snappertuna Nyland