DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC040 Läpp

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Olof Läpp, Isac Nyberg, Isac Läppgren, Johan Lindbom, Henric Lönnberg, Isac Grönholm

40. Läpp GMR 1726
Olof Läpp Nyland 49 13 gift
har blifvit ilandet efter Regementet 1713. har wjd Regementetz återkombst ifrån Swerige d: 24 novembr: 1721 sig instält.

40. Läpp GMR 1735
Olof Läpp Nyland 58 22 gift
Gammal, bräckelig och inwärtes Siuk, får afskied. Rotan är willig at ställa Karl

40. Läpp MR 1743
Isaac Hindersson Läpp 36 7

40. Läpp MR 1747
Olof Läpp
erhållit afskied d: 27 aug: 1735. I stället har Rotan praesent: d: 12 aprill 1736
Isaac Hindrichsson Läpp Nyl: 40 11 gift Timmerkarl

40. BMR 1749
Isaac Nyberg

40. GMR 1761
Isach Läppgren 35 6
Commenderat på Flåttillen

40. Läpp GMR 1767
Isac Nyberg
fåt afskied d: 1 Mars 1756. i stället antagen d: 14 Januarii 1756? (bör vara 1757)
Isac Lappgren Nylänning 40 11 gift
warit 5 år i pommern och 2½ år fången. Ransonerat sig sielf

40. Läpp GMR 1778
Isac Läppgren
fådt afskied den 10 Octobr 1767. I stället antagen den 5 Novembr 1768
Johan Lindbom
som dog den 23 Augusti 1772. I stället antagen den 8 Martii 1773
Hinric Lönberg Nyl: 23 5 5 10 gift

40. Läpp GMR 1782
Hinrich Lönnberg Nyl: 27 9 5 8? gift?
Döf. Får afsked

40. Läpp GMR 1785
Henric Lönnberg
Förafskedad vid General Munstringen den 3 Julii 1782. Samma År den 30 Julii utur Vargerings Nummern 17 insatt
Isac Grönholm Nyl: 23 3 5 8 gift

40. Läpp GMR 1795
Isac Grönholm Nyl: 33 17 5 7 gift

40. Läpp GMR 1800
Isac Grönholm Nyl: 38 18 5 7 Gift

40. Läpp GMR 1804
Isac Grönholm Nyland 41 21 5 7 Gift

Karis KB 1805-1814 pag. 15
Sold: Isaac Grönholm f. 1763 Tenala d. ”Död i Fält 1808”
hu. Agneta Johansdr. f. 1763 Ekenäs
barn: Gustaf, Johanna Elisabet, Lovisa, Agneta, Isac och Magnus

Sammanfattning
40. Läpp
Olof Läpp 24.11.1721-27.8.1735
Isaac Hindrichsson Läpp 12.4.1736-ca. 1748
Isac Nyberg ca. 1748-1.3.1756
Isac Läppgren 14.1.1757-10.10.1767
Johan Lindbom 5.11.1768-23.8.1772 Död
Henric Lönnberg 8.3.1773-3.7.1782
Isac Grönholm 30.7.1782-1808 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Läpp Karis Nyland. Historisk karta: Läs mera...