DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC024 Brasby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Johan Brassberg, Anders Brasberg, Daniel Braas, Hinric Brask, Johan Forss, Henric Fromm

24. Braßby GMR 1726
Johan Brassberg Nyland 50 23 gift -
hemkommit ifrån Fångenskapet d: 29: Novembr: 1721.

24. Braßby GMR 1735
Johan Brassberg Nyland 59 32 gift
Får afskied för des ålderdom och bräckelighet, Rotan ställer Karl innan 3 Månader.
Den gl: Karlen som wäl tient och warit fången, anmäles til underhåll för des svåra blesseurer uti handen och låret.

24. Brasby MR 1747
Johan Brasberg
erhållit afskied d: 27 aug: 1735. I stället samma dato antagen
Anders Hansson Braasberg Nyl: 31 12 gift

24. GMR 1761
Daniel Braas
Fången 1759

24. Brasby GMR 1767
Anders Brasberg
fåt afskied d: 29 Augustii 1757.
Daniel Bras
Samma dag antagen, fången i Demin d: 19 Januarii 1759. i stället antagen d: 30 Sept: 1766
Hindrich Brask Nylänning 26 1 ogift

24. Brasby GMR 1778
Hinric Brask
Afförd för obotelig siuklighet den 31 Martii 1776. Samma år den 2 Julii i stället insatt
Johan Forss Nylänn: 29 2 5 7 ogift

24. Brasby GMR 1782
Johan Fors Nyl: 33 6 5 7 ogift

24. Brasby GMR 1785
Johan Fors Nyl: 34 9 5 7 gift
Commenderad, Presens på Sveaborg

24. Brasby GMR 1795
Johan Forss Nylänning 46 19 5 7 gift

24. Brasby GMR 1800
Johan Forss
Död vid Rotan den 30 Julij 1798, hvar efter deß nu approberade vargerings Karl N 12 den 27 September samma År införes
Henric From Nyl: 26 1¾ 5 9 gift

24. Brasby GMR 1804
Henric Fromm Nyland 29 4¾ 5 9 Gift

Karis KB 1805-1814 pag. 92
Butil och Gellars Soldat
Henric From f. 1774 Norrby Överlevde kriget
hu. Anna Henricsdr. f. 1757 Ingå
barn: Carl Johan och stuyvdottern Lovisa Andersdr.

Sammanfattning
24. Brasby
Johan Brasberg 29.11.1741-27.8.1735 återkommen ur fångenskap
Anders Hansson Brasberg 27.6.1735-29.6.1757
Daniel Bras 29.6.1757-19.1.1759 Fången vid Demmin
Hinric Brask 30.9.1766-31.3.1776
Johan Forss 2.7.1776-30.7.1798 Död
Henric From 27.9.1798-17.9.1809 Överlevde kriget