DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC055 Kärrby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
Isach Kiärrström, Marten Kiärström, Anders Kjerman, Eric Nyström, Johan Friberg, Johan Lång

55. Kärbÿ GMR 1726
Hindrich Erichsson
qwar blifvit i landet efter Regementet 1713: har wjd Regementetz återkombst ifrån Swerige d: 24 Novembr. 1721. sig instält, men är döf och således odugel:
Rotan instält Isac Mattson 20 åhr gl:, född i Nyland, frisk, approberas

55. Kiärrby GMR 1735
Isach Kiärrström Nyland 29 9 gift
(Isack Mattsson)
af Rotan presenterad wid Gen: Munstringen d: 8 Junii 1726

55. Kiärrby MR 1747
Isaac Kiärrström
Dödt d: 20 febr: 1737. Rotan praesent: 21 febr: 1740
Mårten Hansson Kiärrström Nyl: 26 7 gift

55. GMR 1761
Anders Kiärman
Fången 1759

55. Kärby GMR 1767
Marten Kierström
fåt afskied den 25 Junii 1754. samma dag antagen
Anders Kjerman
fåt afskied den 21 Januarii 1763. och således denna Rotan
Vacant

55. Kärrby GMR 1778
Eric Nyström Nyl: 38 10½ 5 7 gift
insatt den 10 Nov: 1767
för ofärdighet i föttren, får afskied

55. Kärrby GMR 1782
Eric Nyström
för ofärdighet i fötterna får Afsked.
S.D. I stället insatt utur Vargering nummern 25
Johan Frijberg Nyl: 32 4 5 8? gift

55. Kärrby GMR 1785
Johan Friberg Nyl: 35 7 5 7 gift
Commenderad. Pres: på Sveaborg

55. Kärrby GMR 1795
Johan Friberg Nylän: 45 17 5 8 gift

55. Kärrby GMR 1800
Johan Friberg Nylän: 50 22 5 8 Gift
Gammal, ofärdig, får afsked med anmälan till underhåll, emedan han ock bivistat Kriget; d 1 Dec. 1807 härom påmint Krigs Collegie.

55. Kärrby GMR 1804
Johan Friberg Afskedad vid General Munstringen d: 30 Junii 1800 och i stället d: 1a Julii Samma år insatt Rotans egen Reserv N:o 28.
(Friberg levde ännu 1813)
Johan Lång Nyland 35 7 5 11 Gift
Annotation för Friberg: Gammal och ofärdig, får afsked med anmälan till Underhåll.

Snappertuna KB 1805-1813 pag. 152 Obs. Torpet den här tiden i Grop
Soldaten Johan Lång f. 1769 Pojo d. Död 1809 i krig
hu. Anna Andersdr. f. 1768 Horsbäck
barn: Carl, Henric (död 1809), Johanna (död 1809) och Anna Lena (död 1809)

Sammanfattning
55. Kärrby
Hindrich Erichsson 24.11.1721-8.6.1726
Isach Mattsson Kiärrström 8.6.1726-20.2.1737 Död
Mårten Hansson Kiärrström 21.2.1740-25.6.1754
Anders Kjerman 25.6.1754-21.1.1763
Eric Nyström 10.11.1767-27.6.1778
Johan Friberg 27.6.1778-30.6.1800
Johan Lång 1.7.1800-1809 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Kärrby Snappertuna Nyland. Historisk karta: Läs mera...