DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC083 Rådby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Carl Råberg, Anders Råstedt, Samuel Råstedt

83. Råhbÿ GMR 1726
And: Råbock Stockholm 29 11 gift
hjt Transport: ifrån gref Ferssens Dragone Regemente wjd General Munstringen på Rådmans Öhn d:12 octobr: 1721.
(Anders Mattsson)

83. Råbÿ GMR 1735
And: Råbåck Stockholm 38 20 gift
Siuk härstädes

83. Råby MR 1747
And: Råbock
Dödt d: 22 martii 1742. samma år d: 17 jun: Rotan praesenterat
Carl Johansson Råberg Nyl: 25 5 ogift

83. GMR 1761
Carl Råberg
Fången 1757

83. Råby GMR 1767
Carl Råberg
fången wid Wolin d: 24 Novembr: 1757. d: 9 Martii 1762 antagen
Anders Råstedt Nyl: 25 5 gift

83. Råby GMR 1778
Anders Råstedt Nyl: 36 16 5 8 gift

83. Råby GMR 1782
Anders Råstedt Nyl: 40 20 5 8 -
Siuk i Landet

83. Råby GMR 1785
Anders Råstedt Nyl: 43 23 5 8 gift
Sjuk enl: Attest i Landet

83. Råby GMR 1795
Anders Råstedt Nyl: 53 33 5 8½ gift
Bevistat sista Kriget, därunder fådt Bråck, och blifvit krasslig, får afsked och anmäles till underhåll.

83. Råby GMR 1800
Anders Råstedt
erhöll afskied vid General Munstringen den 26 Junij 1795 och i stället hit flyttad med samtel: Rote Intressenternes samtycke den 20 därpå följande Julij Soldaten från N:o 96
Samuel Råstedt Nyl: 30 11 6 ½ Gift

83. Råby GMR 1804
Samuel Råstedt Nyland 33 14 6 ½ Gift

Tenala KB 1804-1809 pag. 197
Soldat Samuel Råstedt f. 31.3.1771 Överlevde kriget
hu. Maria Esaiaedr. f. 1771
barn: Johan, Anders, Maja Lisa och Esaias

Sammanfattning
83. Råby
Anders Mattsson Råbock 12.10.1721-22.3.1742 Död i fält
Carl Johansson Råberg 17.6.1742-24.11.1757 Fången vid Wollin
Anders Råstedt 9.3.1762-26.6.1795
Samuel Råstedt 29.7.1795-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Rådby (Rådsby) Tenala Nyland. Historisk karta: Läs mera...