DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC001 Finnböle

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Ingå, Nyland
Anders Palm, Georg Hindrich Wrigt, Erich Knapsberg, Clas Sundberg, Hinric Ahlblad, Eric Bölström, Abraham Wik

1. Finböhle GMR 1726
Corporal
Mattz Mård
avancjerat till Rustmästare wjd detta Compagnie d: 6: Novembr: 1721. i stället samma dato hjt avancjerat den ifrån Hellsinge Regemente hjt Transporterad wid General Munst: på Rådmans öhn d: 12: Octobr: 1721
Anders Palm Carelen 44 26 gift -
Karlen blesserad i högre axelen och brytit 2ne refben i wänstra sidan ??, så och blesserad i wänstra låret och benpipan, odug: till widare tienst får afskied, behåller den gl: blå råcken västen och böxorna tilmetigt Kong: Krigs Col: bref af d: 17 ??? 1725. Recommenderas till underhåld.

1. Finböle GMR 1735
Corporal
Anders Palm
bekommit afskied wid Re: Munstringen d: 8 Junii 1726, samma åhr d: 26 ??? i stället war??
Georg Hindrich Wrigt Nyland ?? 9

1. Finböle MR 1747
Corporal
Georg Hind: Wrigth
avancerat til Rustmästare wed Lojo Compag: d: 7 aprill 1739. i stället samma Dag hit avancerat volunteren ifrån lif Compag: som icke stått för någon rota
Petter Georg Wilskman
hwilken d: 3 aprill 1740 erhållit afskied: Samma dag i stället
Johan Petter Hästsko
som d: 7 aprill 1742 avancerat till Förare wed Ingo Compag: I stället d: 15 dito hijt förhulpen ifrån N:o 15
Eric Knapsberg Nyl: 39 20 gift

1. GMR 1761 (i Pommern, utan rotenamn)
Clas Sundberg 35 8

1. Finböle GMR 1767
Erich Knapsberg
Flyttad til N:o 15 den 29 Februarii 1754. i stället antagen den 19 mars 1754
Clas Sundberg Nylänning 40 13 gift
giordt 5 års tienst vid Kriget i Pommern. Fått Bråck vid fästnings arbete på Sveaborg

1. Finböle GMR 1778 (datum?)
Claes Sundeberg
fådt afskied den 10 Octobr. 1767, I stället antagen som wollontaire den 12 Aprill 1769
Hinric Ahlblad
som fådt afskied den 27 Aprill 1773, Samma Åhr den 27 Septembr. I stället insatt för denna nummer
Eric Böhlström Nylänning 29 4½ 5 10 ogift
Siuk hemma i landet

1. Finböle GMR 1782 (Lägret å Lojo Malm den 3 Junii 1782)
Eric Bölström Nyl: 31 6½ 5 10 gift

1. Finnböle GMR 1785
Eric Bölström Nylänning 34 9½ 5 10 gift

1. Finböle GMR 1795 (den 26 Junij 1795)
Eric Bölström Nylänning 46 22 6 1 Gift

1. Finböle GMR 1800 (den 30 Junii 1800)
Eric Bölström Nylänn: 51 27 6 1 Gift
Annotation för Bölström: Besvärad af Bråck distinguerat sig i sidsta Krig får afsked med anmälan till underhåll

1. Finnböhle GMR 1804 (den 25 Junii 1804)
Eric Bölström Afskedad vid General Munstringen d:30 Junii 1800 och i stället Approberad vid Recruteringen d: 9 Febr: 1801
Abraham Wik Nyland 33 3 5 9
Annotation för Bölström: Besvärad af Brock, distinguerat sig i sista kriget; får Afsked, och anmäles til Underhåll.

Ingå KB 1805-1810 pag. 87
Sold: N:o 1 C:K:
Abraham Vik f. 1771 d. 1809 ”död i Fält”
hu. Stina Johansdr. f. 1769
barn: Maja Stina, Anna, Lovisa, Henric, Gustaf och Eva
(familjen finns på torpet ännu 1810)

Sammanfattning
1. Finböle
Mattz Mård 1721-6.11.1721
Anders Palm 6.11.1721-8.6.1726
Georg Hindrich Wrigt 26.??.1726-7.4.1739
Petter Georg Wilskman 7.4.1739-3.4.1740
Johan Petter Hästsko 3.4.1740-7.4.1742
Eric Knapsberg 15.4.1742-29.2.1754
Clas Sundberg 19.3.1754-10.10.1767
Hinric Ahlblad 12.4.1769-27.4.1773 volontär
Eric Bölström 27.9.1773-30.6.1800
Abraham Wik 9.2.1801-Död i fält 1809