DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC016 Tryckobacka

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Lars Trygg, Mattz Trygg, Erich Qvarnström, Johan Qvarnman, Johan Qvarnstedt, Eric Knös

16. Trygzbacka GMR 1726
Lars Trygg Stockholm 29 16 gift -
hjt Transp: ifrån Gref Ferrsens Dragone Regemente wjd General Munstringen på Rådmans öhn d: 12: Octobr: 1721
Karlen har ett gl. hål uti hufvudet hvarutaf han plågas med Swindel, får afskied, behåller lika Mond: Sorter som N:o 1

16. Trygzbacka GMR 1735
Lars Trygg
förafskiedat wid General Munstringen d: 8 Junii 1726. i stället har Rotan d: 20 Sept: 1731 praesent:
Mattz Trygg Tafwastel: 23 4 gift
Karlen har wid Besichtningz Munstringen blifvit för lijderlig och odugelig anteknad, står tills widare emedan han lofvar förbättring

16. Trygsbacka MR 1747
Matts Trygg
Dödt d: 28 Nov: 1741. I stället inskrefwen d: 20 Martii 1742 Bonde Sonen
Anders Ersson Qvarnman
i hwars ställe är stäld d: 12 Januar: 1747
Eric Israelsson Qvarnström Nyl: 28 - gift

16. GMR 1761
Johan Quarnman
Fången 1759

16. Trycksbacka GMR 1767
Erich Qvarnström
död den 11 Febr: 1751. i stället antagen den 1 Martii 1755.
Johan Qvarnman Nylän: 38 12 gift
warit 5 År i Pommern, 2 11/12 år fången. Ransonerat sig sielf.

16. Trycksbacka GMR 1778
Johan Qvarnman Nyl: 49 23 5 6 gift
Af undfådd blessure i Pommerska Kriget, otjänlig til widare Krigstjänst, får afskied.
Warit 5 år i Pommern. 2 11/12 år fången, Ransonerat sig sielf.

16. Tryggsbacka GMR 1782
Johan Qvarnman
fick afsked vid Gener: Munst:n den 27 Junii 1778. S: D: utur vargering nrn. 8 insatt
Johan Qvarnstedt Nyl: 31 4 5 8 gift

16. Trygsbacka GMR 1785
Johan Qvarnstedt Nyl: 34 7 5 8 gift
Commenderad, presens på Sveaborg

16. Tryggsbacka GMR 1795
Johan Qvarnstedt
fången den 24 augusti 1789 och i stället insatt den 17 Maij 1790 interims antagne Reserven N:o 9
Eric Knös Tavastlän: 30 4 5 6 gift

16. Tryggsbacka GMR 1800
Eric Knös Tavastlen: 35 9 5 6 Gift
Commenderad på Gränse vagt

16. Tryckbacka GMR 1804
Eric Knös Tavastland 38 12 5 6 Gift
Annotationer för Knös: Commenderad på Gräns vagt. Sjuklig. begär och får afsked.

Karis KB 1805-1814 pag. 118 Obs. Rotens torp i Knapsby
Soldat Eric Knös f. 1765 Loppis Avsked 1804
hu. Anna Henricsdr. f. 1758 Nyby
barn: Isaac och Gustaf
(Familjen flyttade till Bruket 1804)

16. Tryggsbacka RR 1805
Eric Knös
förafskedad vid General Munst: d: 25 sidstl: Junii, och i stället d: 11 Octobr: 1804 adinterims antagen drengen
Johan Prål - 26 - 11 3½ (qvarter & tum)

Karis KB 1805-1814 pag. 119
Soldaten Johan Pråhl f. 1772 Ingå Överlevde kriget
hu. M: St: Hult f. 1769 Svartå
barn: Magnus, Carl Johan, Lovisa och Eva Stina
(Familjen flyttade ut ur torpet 1810 till Svartå)

Sammanfattning
16. Tryggsbacka
Lars Trygg 12.10.1721-8.6.1726
Matts Trygg 20.9.1731-28.11.1741 Död (i fält?)
Anders Ersson Qvarnman 20.3.1742-12.1.1747 bondeson
Eric Israelsson Qvarnström 12.1.1747-11.2.1751 Död
Johan Qvarnman 1.3.1755-27.6.1778
Johan Qvarnstedt 27.6.1778-24.6.1789 Fången
Eric Knös 17.5.1790-25.6.1804
Johan Prål 11.10.1804-17.9.1809 Överlevde kriget