DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC059 Torsö

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
Marcus Thorström, Eric Thorström, Henric Thorbeck, Henric Thorman

59. Tohrsiö GMR 1726
Marcus Thorström Upland 43 12 gift
hjt Transport: ifrån Hr. Gref Ferssens De Regem: wjd General Munstringen på Rådmans öhn d: 12 octobr: 1721.

59. Torsiö GMR 1735
Marckus Thorström
fåt interims afskied d: ? Julii 1731 emedan han stält för sig
Eric Thorström Nyland 24 4 gift

59. Thorsiö MR 1747
Eric Andersson Thorström Nyl: 36 16 gift

59. GMR 1761
Hindrich Thorbeck 24 5

59. Torsiöö GMR 1767
Eric Torström
fåt afskied den 29 Aug: 1757. i stället antagen den 29 Aug: 1757
Hind: Torbeck Nyl: 29 10 gift

59. Torsiö GMR 1778
Hinric Torbeck Nylänning 40 21 5 10 gift
giordt tienst 2 år i Pommern

59. Torsiö GMR 1782
Hinric Thorbeck Nyl: 44 25 5 10 gift
Giort Tienst 5 År i Pommern

59. Thorsöö GMR 1785
Henric Thorbeck Nyl: 47 28 5 10 gift
vice Corporal
Varit 5 År i Pommerska Kriget

59. Torsiö GMR 1795
Henric Thorbeck Nyl: 57 38 5 10 gift
Corporal med 3ie Corp:s Lön
Giordt Pommerska och sista Kriget och därunder bevistat flera affairer. Får afsked i anseende till dess ålder, krasslighet samt anmäles till underhåll.

59. Thorsö GMR 1800
Henric Thorbeck
Corporal med 3die Corporals Lön, fick afsked General Munstringen den 26 Junij 1795 och i stället insatte Rotans approberade Vargerings Karl den 20 därpå följande Julij N:o 26
Henric Thorman Nylän: 30 5 5 10 Gift

59. Torsö GMR 1804
Henric Tohrman Nyl: 33 8 5 10 Gift

Snappertuna KB 1805-1813 pag. 77
Soldat Henric Thorman f. 1770 Svartbäck d. Död i krig (1808-1809)
hu. Maja Carlsdr. f. 1770 Söderby d. 1808
barn: Johan, Maja Stina, Hinric och Carl Gustaf

Sammanfattning
59. Torsö
Marcus Thorström 12.10.1721-0.7.1731
Eric Andersson Thorström 0.7.1731-29.8.1757
Henric Thorbeck 29.8.1757-26.6.1795
Henric Thorman 20.7.1795-1808/1809 Död i fält