DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC058 Västervik

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
Johan Wästerberg, Abraham Söderberg, Anders Westerling, Johan Knäck

58. Westerwÿk GMR 1726
Johan Erichsson Westerberg Nyland 41 23 Ogift
hemkommit ifrån Fångenskapet d: 2? Septembr: 1725.

58. Wästerwjk GMR 1735
Joh: Wästerberg Nyland 50 32 gift

58. Wästanwijk (sic!) MR 1747
Johan Wästerberg
Dödt d: 8 Dec: 1736. Rotan praesent: d: 31 aug: 1737
Abr: Abrahamss:n Söderberg Nyl: 33 10 gift Timmerkarl

58. GMR 1761
Abram Söderberg
får af Sked utan underhåld

58. Westervik GMR 1767
Abraham Söderberg
fåt afskied den 14 Maij 1761. i stället antagen den 9 Martii 1762
Anders Westerling Nyl: 25 5 gift

58. Westervik GMR 1778
Anders Westerling Nyl: 36 16 5 8 gift

58. Wästervik GMR 1782
Anders Wästerling Nyl: 40 20 5 8? gift

58. Wästervik GMR 1785
Anders Westerling Nyl:
Drunknad vid Krono arbetet i Helsingfors den 2 Augusti 1784 och den 14 September samma År utur vargernings Nummern 23 införd
Johan Knäck Nyl: 28 1 6 - ogift

58. Westervik GMR 1795
Johan Knäck Nylän: 38 11 6 1 gift

58. Westervik GMR 1800
Johan Knäck Nylän: 43 16 6 1 Gift

58. Westervijk GMR 1804
Johan Knäck Nyl: 46 19 6 1 Gift

Snappertuna KB 1805-1813 pag. 105
Sold: Joh: Knäck f. 1750 Berg Överlevde kriget
hu. Stina Carlsdr. f. 1765 Söderby
barn: Maja, Johan, Ulrica, Lovisa, Henric, Gustaf, Anna Sophia och Eva Knäck
(paret bodde kvar på torpet ännu 1813)

Sammanfattning
58. Västervik
Johan Erichsson Westerberg 0.9.1725-8.12.1736 Död
Abraham Abrahamsson Söderberg 31.8.1737-14.5.1761
Anders Westerling 9.3.1762-2.8.1784 Drunknat i H:fors
Johan Knäck 14.9.1784-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för Västervik-soldattorpet i Söderby Snappertuna Nyland. Soldattorpet för Västervik ligger i Söderby inritat invid siffrorna 36, 37, 38 och 39. Historisk karta: Läs mera...