DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC026 Kansbacka

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Daniel Schantz, Hindrich Schantz, Johan Schantz, Johan Skansberg, Samuel Kanberg, Elias Lindqvist, Nils Borgström, Carl Råberg, Bergenstråle

26. Kantzbacka GMR 1726
Daniel Schantz Kopparberg lähn 36 14 gift -
hjt Transporterat ifrån Gref Ferssens De Regem: wjd General Munstringen på Rådmans öhn d: 12: octobr: 1721.

26. Kansbacka GMR 1735
Daniel Schantz
fåt interims afsked d: 8 Septemb: 1730. i deß ställe har Rotan samma Dato präsenterat drängen
Hind: Schantz Nyland 23 5 gift

26. Kansbacka MR 1747
Hind: Schantz
Dödt d: 13 Decemb: 1741. I sället har Rotan praesent: d: 29 7br: (september) 1743
Joh: Hindersson Schantz Nyl: 24 4 gift

26. GMR 1761
Corporal Johan Schantz 39 19

26. Kansbacka GMR 1767
Johan Skansberg Corporal Nyl: 43 24 gift
warit 5 År i Pommern, 7/12 år fången, Ransonerat sig sielf
(namnet Schantz bytt till Skansberg)

26. Kansbacka GMR 1778
Corporal Johan Skansberg
fådt afskied den 1 Augusti 1769. Samma dag i stället insatt Trumslagaren till Corporal för denne Nummer.
Samuel Kallberg Nyl: 31 18 5 9 ogift

26. Kansbacka GMR 1782
Corporalen Samuel Kallberg
erhöll afsked den 22 September 1780 och S: D: hit flyttad till 2a Corporals Lön Tienstföre Vollontairen för N:o 78
Elias Linqvist Wermel: 28 5 5 8 gift
Siuk i Lägret

26. Kansbacka GMR 1785
Elias Lindqvist Wermelänn: 31 8 5 8 gift
Fourier med 2dra Corporals Lön

26. Kansbacka GMR 1795
Nils Borgström Nyl:
Corp med 2 Corp:s Lön. Död på Cuopio Siukhus den 17e September 1790. I hvars ställe till denne Lön och Nummer blef befordrad den 6 September 1791
Carl Råberg Nyl: 31 17 6 3½ gift

26. Kansbacka GMR 1800
Carl Råberg
Corporal med 2dre Corporals Lön fådt Tansport till 3die Corporals Lön och N:o 56 den 29 Junij 1795. I hans ställe här infördes den 20 September samma År till minderårig Volontaire
Bergenstråle Nyl: - - - -
Mindre årig

26. Kansbacka GMR 1804
Bergenstråle Nyl: - - - -
minder årig Vollontaire

Roten hade ingen soldat 1808-1809

Sammanfattning
26. Kansbacka
Daniel Schantz 12.10.1721-8.9.1730
Hindrich Schantz 8.9.1730-13.12.1741 Död i fält
Johan Hindersson Schantz 29.9.1743-1.8.1769 Namnet utbytt t. Skansberg
Samuel Kallberg 1.8.1769-22.9.1780
Elias Lindqvist 22.9.1780-24.8.1788 Fången
Nils Borgström ca. 1790-17.9.1790 Död på sjukhus i Kuopio
Carl Råberg 6.9.1791-29.6.1795 Till N:o 56
Bergenstråle 20.9.1795- Minderårig volontär


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Kansbacka Karis Nyland. Historisk karta: Läs mera...