DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC071 Djäkenkulla

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
Anders Norman, Carl Gustaf Fridendahl, Eric Skogström, Henric Damm, Elias Wiman

71. Diekenkulla GMR 1726
Johan Diekneman Östergiötland 32 10 gift
hjt Transporterat ifrån gref Ferssens De Regemente wjd General Munstringen på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721.

71. Diekenkulla GMR 1735
Joh: Dicheman Östergiötl: 41 19 gift
Siuklig och swag förmår intet Marchera, får afskied, Rotan praesenterar legokarlen

71. Diekenkulla MR 1747
Johan Diekenman
fåt afskied d: 27 aug: 1735. samma dato har Rotan praesenterat
Johan Jöransson Diekenman
hwilken dödt d: 29 aug: 1742. I stället har Rotan praesenterat och wed Recrüteringen i Helsingfors d: 16 maji 1747 antagen
Anders Larsson Nohrman Bergslagen 20 - ogift

71. GMR 1761
Anders Norman 36 15

71. Diekenkulla GMR 1767
And: Norman
död d: 14 Febr: 1762. i stället antagen d: 12 Octobr: 1765
Carl Gustav Fridendahl Sverge 21 2 ogift
Fridendahl rymt d: 12 Julii sidstl: Rotan vacant. I stället nu upvist Erich Mattsson Freider, 19 år gammal, ogift, Nylänninge

71. Diekenkulla GMR 1778
Carl Gustaf Fridendahl
Fridendal rymt den 12 Julii 1767. I stället samma år den 10 Octobr upvist Eric Mattsson Skogström 19 år gammal ogift Nylänning
Eric Skogström Nyl: 30 10½ 5 7 ogift

71. Diekenkulla GMR 1782
Eric Skogström Nyl: 34 15 5 7 gift
har fel på synen, odugelig till krigs tienst, får afsked

71. Diekenkulla GMR 1785
Eric Skogström
Förafskedad vid General Munstringen den 3 Julii 1782: I stället den 30 ejusdem insatt ur vargernings Nummern 36
Henric Damm Nyl: 29 3 5 7 ogift

71. Diekenkulla GMR 1795
Elias Wiman Nyl: 33 6½ 5 10 gift

71. Diekenkulla GMR 1800
Elias Wiman Nyl: 38 11 5 10 Gift

71. Djekenkulla GMR 1804
Elias Wiman Nyl: 41 14 5 10 Gift

Pojo KB 1803-1808 pag. 97
Soldaten N: 71 Eljas Wiman f. 1761 (d. 1808-1809 under kriget)
hu. Hedvig Isberg f. 1765
barn: fosterdotter Gustava Fredrica

Pojo KB 1811-1816 pag. 109
Sold Änk Hedvig Isberg f. 1766
(flyttade ut från torpet med fosterdottern 1811 inom Pojo)

Sammanfattning
71. Djäkenkulla
Johan Diekenman 12.10.1721-27.8.1735
Johan Jöransson Diekenman 27.8.1735-29.8.1742 Död i fält
Anders Larsson Norman 16.5.1747-14.2.1762 Död i fält
Carl Gustaf Fridendahl 12.10.1765-12.7.1767 Rymt
Eric Skogström 10.10.1767-3.7.1782
Henric Damm 30.7.1782-ca. 1788 Död i fält?
Elias Wiman 1788-1808/1809 Död i fält