DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC002 Linkulla

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Ingå, Nyland
Hindric Mang, Erich Mattson Lindström, Jacob Lindgren, Erich Lindman, Anders Lindholm, Eric Rask

2. Linkulla GMR 1726
Anders Reinvacht
Transport: till N:o 7 Wallbÿ Rotha d: 24: Novembr: 1721; emedan den som qwar ... landet efter Reg:tet 1713 fick wid Regementetz återkompst ifrån Kriget d:24: Novembr: 1721 sig insatt
Hendrich Mangs Nyland 38 16 gift -

2. Linkulla GMR 1735
Hindric Mangs
Bekommit interims afsked d: 11 Septembr: 1734. i stället samma dag, af Rotan presenterat Lego Karlen
Erich Mattson Lindström Nyland 23 1 ogift

2. Linkulla MR 1747
Eric Lindström
dödt d: 30 Nov: 1741. I stallet antagen d: 3 Martii 1742
Jacob Jacobsson Lindgreen Nyl: 28 5 ogift

2. GMR 1761
Erich Lindman 26 5

2. Linkulla GMR 1767
Jacob Lindgren
Fåt afskied i Helsingfors den 29 Augustii 1754. i stället antagen den 29 Aug: 1757
Erich Lindman Nylänning 37 10 gift
giordt 5 års tienst vid Kriget i Pommern. Warit under den tiden 9 månader fången och ransonerat sig sielf.

2. Linkulla GMR 1778
Eric Lindman Nylänning 43 20½ 5 8 gift
Giordt 5 år tienst i Pommerska Kriget, varit 9 månader fången och Ransonerat sig sielf.
Af undfådda blessürer i Preussisk tjänst under Pommerska Kriget nu otjänlig til Kronans tjänst, får afskied

2. Lindkulla GMR 1782
Eric Lindman
Fådt Afsked vid General Munstringen den 27 Junii 1778, i stället insatt utur vargering nummern 2 samma dag
Anders Lindholm Nyl: 28 4 5 10 gift

2. Linkulla GMR 1785
Anders Lindholm Nyl: 31 7 5 10 gift

2. Linkulla GMR 1795
Ande(r)s Lindholm Nylän: 41 17 5 11 Gift

2. Linkulla GMR 1800
Anders Lindholm Nylänn: 46 22 5 11 ogift
Annotation för Lindholm: Commenderad på gräntze vagt

2. Linkulla GMR 1804
Anders Lindholm död den 20 december 1802 och istället införd d:29 i samma månad Rotans egen Vargerings karl N:o 2
Eric Rask Nyland 29 6 5 8
Annotation för Lindholm: Commenderad på Gräns Vagt.

Ingå KB 1805-1810 pag. 214
Sold: N:o 2 K. Comp.
Eric Johan Rask f. 31.3.1775 Överlevde kriget
hu. Anna Stina Andersdr. f. 1778
(paret flyttade till Kyrkslätt 1811)

Sammanfattning
2. Linkulla
Anders Reinvacht 1721-24.11.1721
Hendrich Mangs 24.11.1721-11.9.1734
Erich Mattson Lindström 11.9.1734-30.11.1741
Jacob Jacobsson Lindgren 3.3.1742-29.8.1754
Eric Lindman 29.8.1757-27.6.1778
Anders Lindholm 27.6.1778-20.12.1802
Eric Johan Rask 29.12.1802-till krigsslutet 1809