DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC022 Mangård

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Anders Mangård, Petter Mangård, Hindrich Manberg, Johan Manngrén, Henric Dam, Bengt Rotkirck, Johan Hägg, Jacob Forss

22. Mangård GMR 1726
Anders Mangård Nyland 47 26 gift -
hemkom utur fångenskapet d: 29: Novembr: 1721.

22. Mangård GMR 1735
Anders Mangård
Fått interims afskied d: 8 Sept: 1730. samma Dato af Rotan anskaffat
Petter Mangård Nyland 30 5 gift
Commenderad uti Friedrichshamn

22. Mangård MR 1747
Petter Bengtsson Mangård Nyl: 42 17 gift

22. GMR 1761
Hindrich Manberg
Commenderat på Flåttellien

22. Mangård GMR 1767
Petter Mangård
fåt afskied den 14 Januarii 1756. i stället antagen den 14 Januarii 1756
Hindrich Manberg Nylän: 36 11 gift
warit 4 År i Pommern, 1⅓ År fången. Ransonerat sig sielf.

22. Mangård GMR 1778
Hinric Manberg Nyl: 47 22 5 10 gift
För fel i wänstra benet och axlen, hvilket han fått under arbete i Pommerska Kriget, får afskied.
Warit 4 år i Pommern, 1⅓ år fången och Ransonerat sig sielf.

22. Mangård GMR 1782
Hinric Manberg
I stället den 30 Julii 1778 insatt utur vargering Nummern 11.
Johan Mangren Nyl: 23 4 5 8 ogift

22. Manngård GMR 1785
Johan Manngrén Nyl: 26 7 5 8 gift

22. Mangård GMR 1795
Henric Ram
död vid Heinola den 28 Augusti 1790. I hvars ställe enl: Ordres infördes den 9 October 1790 Rustmästaren
Bengt Rotkirck
som sedan den 18 December samma år fick transport till Kongl: Nylands Jägare Corps och i stället insatt den 23 April 1792 approberade varger: Karlen N:o 6
Johan Hägg Nylän: 38 3 5 7½ gift

22. Mangård GMR 1800
Johan Hägg Nylänn: 43 8 5 7½ Gift
Gammal och svag, oduglig, får afsked

22. Mangård GMR 1804
Johan Hägg Afskedad vid General Munstringen d: 30 Junii 1800, och i stället Approberad vid Recrut: d: 9 Febr: 1801.
Jacob Forss Nyland 35 3 - -
Annotation för Hägg: Gammal och oduglig, får afsked.

Karis KB 1805-1814 pag. 180
Soldaten Jacob Forss f. 17.7.1769 Ingå Överlevde kriget
hu. Maja Antin f. 1764 Svartå
son: Johan
Familjen bodde kvar ännu 1814

Sammanfattning
22. Mangård
Anders Mangård 29.11.1721-8.9.1730
Petter Mangård 8.9.1730-14.1.1756
Hinric Manberg 14.1.1756-30.7.1778
Johan Mangren 30.7.1778-1789 Död
Henric Ram 1789-28.8.1790 Död i Heinola
Bengt Rotkirck 9.10.1790-18.12.1790 Rustmästare
Johan Hägg 23.4.1792-30.6.1800
Jacob Forss 9.2.1801-17.9.1809 Överlevde kriget