DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC075 Hällskulla

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
Hans Dalck, Hinric Fröman, Eric Bergman, Johan Hällberg, Johan Dahlgren, Gabriel Korn

75. Hälskulla GMR 1726
Hans Dalch Nyland 33 16 gift Skomakare
hemkommen ifrån Fångenskapet d: 5 Aprill 1725.

75. Hällskulla GMR 1735
Hans Dalch Nyland 42 25 gift

75. Hälskulla MR 1747
Hans Hindrichsson Dalck Nyl: 54 37 gift

75. GMR 1761
Erich Bergman 22 3

75. Hällskulla GMR 1767
Hans Dalck
fåt afskied d: 3 September 1747.
Hinric Fröman
antagen d: 15 Februarii 1748. död i pommern d: 15 Julii 1758.
Eric Bergman
antagen d: 23 Martii 1759. fåt afskied d: 21 Januarii 1763. i stället antagen d: 16 Apr: 1767
Johan Hällberg Nyl: 25 ½ ogift

75. Hälskulla GMR 1778
Johan Hällberg
fådt afskied den 6 Martii 1773. Samma år den 5 Julii i stället insatt
Johan Dahlgren Nyl: 31 5 5 9 gift

75. Hällskulla GMR 1782
Johan Dahlgrén Nyl: 35 9 5 9 gift

75. Hällskulla GMR 1785
Johan Dalgren Nyl: 35 9 5 7 gift
Commenderad. Pres: på Sveaborg

75. Hällskulla GMR 1795
Gabriel Korn Nyl: 26 5 5 7 gift

75. Hällskulla GMR 1800
Gabriel Korn Nyl: 31 10 5 7 Gift

75. Hällskulla GMR 1804
Gabriel Korn Nyland 34 13 5 7 Gift

Pojo KB 1803-1808 pag. 174
Soldaten No 75 Gabriel Kohrn f. 1769
hu. Lena Andersdr. f. 1765
barn: Carolina Gustava och Lena Caisa

Pojo KB 1811-1816 pag. 189
Sold. Änk (öv.struk) hu. Lena Andersdr. f. 1765
(några rader över henne)
torp. Gabr. Korn f. - (kommen ifrån Sverige 1810)
(man trodde först att han hade stupat men han hörde till dem som återkom 1810. Familjen flyttade ut från torpet 1811)

Sammanfattning
75. Hällskulla
Hans Hindrichsson Dalck 5.4.1725-3.9.1747 Hemkommen ur fångenskap
Hinric Fröman 15.2.1748-15.7.1758 Död i fält i Pommern
Eric Bergman 23.3.1759-21.1.1763
Johan Hällberg 16.4.1767-6.3.1773
Johan Dahlgren 5.7.1773-ca. 1789 Död i fält?
Gabriel Korn 1790-17.9.1809 Överlevde kriget