DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC047 Barsgård

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
Elias Blom, Johan Blom, Hans Fagerroth, Gustaf Johan Blanck, Johan Hall

47. Bahrsgåhl GMR 1726
Elias Blom Stockholm 43 14 gift Bagare
hjt Transp: ifrån Gref Ferssens De Reg: wjd Gen: Munstringen på Rådmans öhn d: 12 octobr: 1721.

47. Barsgård GMR 1735
Elias Blom Stockholm 52 23 gift

47. Barsgård MR 1747
Elias Blom
Dödt d: 12 Decembr: 1741. I stället har Rotan d: 29 sept: 1743 praesent:
Johan Hindrichss:n Blom Nyl: 24 4 ogift

47. GMR 1761
Hans Fagerroth 29 11

47. Barsgål GMR 1767
Johan Blom
död d: 1 Octobr: 1750. i stället antagen d: 13 Febr: 1751.
Hans Fagerroth Nyl: 34 16 gift
giordt 5 år tienst wid Kriget i pommern. Constituerad till Corporale d: 1 Decembr: 1761.

47. Barsgård GMR 1778
Hans Fageroth Corporal Nylänning 45 27 5 10 gift
giordt tienst 5 år i Pommern, fådt Corporals Lön den 14 Maji 1771

47. Barsgård GMR 1782
Corp: Hans Fagerroht Nyl: 49 31 5 10 gift
Giort 5 års Tienst i Pommern
Siuk hemma i Landet

47. Barsgård GMR 1785
Hans Fagerrot Nyl: 52 34 5 10 gift
Premier Corporal med 3dje Corporals Lön. Af Herr Regements Chefen interims förafskedad för sin siuklighet skull den 10 Martii 1784 och under samma dato till denne Lön befordrad tienstföre volontairen ifrån N:o 91
Gustaf Johan Blanck Nyl: 18 5 5 8 ogift

47. Barsgård GMR 1795
Johan Hall Nyl: 28 6½ 5 8½ gift

47. Barsgård GMR 1800
Johan Hall Nyl: 34 11 5 8½ Gift

47. Barsgård GMR 1804
Johan Hall Nyl: 37 14 5 8½ Gift

Snappertuna KB 1805-1813 pag. 143
Sold. Johan Hall f. 1766 Starkom d. Död i krig 1809
hu. Sara Henricsdr. f. 1752 Prästeg: d. 1813
barn: Carl Jean och Eva Stina (han flyttade till Kila 1811 och hon till Raseborg 1815)

Sammanfattning
47. Barsgård
Elias Blom 12.10.1721-12.12.1741 Död i fält
Johan Hindrichsson Blom 29.9.1743-1.10.1750 Död
Hans Fagerroth 13.2.1751-10.3.1784
Gustaf Johan Blanck 10.3.1784-ca. 1788 volontär
Johan Hall under 1788-1809 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet och ett fotografi av torpet då det ännu fanns i Barsgård Snappertuna Nyland. Historisk karta: Läs mera...