Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1545 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Släktforska i Finland handbok, släktforskning, Finland, grundläggande vägledning, Finlands historia, finska regementen, ortsnamn2023
Släkten Söderström - Hertzman, Farmors farmors anor sedan 1600-tal släkthistoria, Skåne, Småland, Östergötland, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal, 1900-tal2023
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Femte delen, T-Ö släktfoeskning, ättartavlor2022
Latin för släkthistoriker ordbok, namn, titlar, latin2022
Vandring bland släktled på Pörtö under tre sekler Pörtö, Borgå skärgård, fiskeribolag, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet2022
Möten med det förgångna. 200 år av min släkthistoria. Biström, Troberg, Roslin, Lundenius; Åland, Åboland, Helsingfors, Östra Nyland, Tavastland2022
Erlingin suvun vaiheita Kronikka 1600-luvulta meidän päiviimme Åbo, Hangö, Västnyland, Österbotten, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet, sjötullsinspektör, rusthållare, lantmätare, sjökapten, handelsman, lantbrukare2022
Fästningsstaden, Helsingfors och Sveaborg 1721-1808 Helsingfors, Sveaborg, 1700-tal, 1800-tal2021
En prästsläkts öden antecknade av N.C. Släktforskning, Cleve, Viborg, Jyväskylä, Rantasalmi, Tohmajärvi, Borgå2021
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Fjärde delen, Q-S släktforskning, ättartavlor2021
Vanhojen käsialojen lukuopas gamla handstilar, guider, källmaterial, släktforskning, 1500-1900-talet, gamla handskrifter, gotiska alfabetet, Finland, släktforskarens främsta källor2021
Helsingforsmarthorna 1900 - 2020 föreningshistorik2020
G. F. Stockmann, Ungdomsår och uppväxt i Tyskland, Släktnätverk och vänner Tyskland, uppväxt, släktnätverk, 1800-tal2020
Johan Josef Fogelberg - Från hantverkarson i Åbo till kyrkoherde i Helsinge Åbo, Esbo, Pargas, Nagu, Helsinge, 1800-talet, 1900-talet2019
Från kristid till välfärd. Hantverkare och köpmän i Ekenäs centrum 1940-2000 Ekenäs, hantverkare, köpmän,2019
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Tredje delen, I-P släktforskning, ättartavlor2019
Släktforska utanför Norden släktforskning, Europa, Baltikum, Levanten, Asien, Latinamerika, Sverige2019
Släktforska i städer släktforskning, Sverige, Stockholm, Göteborg, Karlskrona2019
Jakob Bremers släkt Släktforskning, Bremer, Pipping2018
Sveriges ridderskap och adels kalender 2019 släktforskning, adelskalendrar, Sverige2018
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Andra delen, E-H släktforskning, ättartavlor2018
Johdatus geneettiseen sukututkimukseen DNA-släktforskning, genetisk släktforskning2018
Släktforska med DNA DNA-släktforskning, genetisk släktforskning2018
Kapten, lots, timmerman, matros. Lovisa Neristans historia från Skeppsbron till Båtsmansgränd. Lovisa, sjömanshus, repslagare, dykare, Saltbodstorget, Trädgårdsgatan, tomter och invånare, segelskutor, ångfartyg, handelsflotta 1700- och 1800-talen, Fredric Albreht2018
Falkenbergska ätten i Finland. Historia, vapensköldar, konservering släktforskning, vapensköldar2018
På flykt från krig Asylsökande, ensamkommande och internflyktingar i Sveriges historia Armémuseums årsbok 2017 Meddelande 752017
Släkter i brytningstider. En krönika över släkter i Finland släktforskning, släkter, historia, släktböcker, Sibbo, Ådahl, Mylius, Knekt2017
Tasavallan juuret. Suomen presidenttien esipolvet släktforskning2017
Lefve konkurrensen! Hantverkare och köpmän i Ekenäs fram till 1940 Ekenäs, hantverkare, köpmän, tomthistoria2017
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Första delen, A-D släktforskning, ättartavlor2017
Släktforska om sjöfolk släktforskning, Sverige, sjöfolk, sjömanshus2017
Emigrantforska på nätet släktforskning, Sverige, Amerika, Förenta staterna, Kanada2017
Digitaalisen sukututkimuksen opas släktforskning2017
Fader okänd. Handbok 2 oäkta barn, Sverige2017
På spaning efter Pia och hennes bröder. Bakgrund och riskfyllda krigsår 1939-1944. Bernstein, judar, Helsingfors2017
Pappa Musses liv. I minnesbilder av hans närmaste anhöriga och vänner. Luther, Lieven, Geust, Jakobstad,Kemijärvi, Karelen, präster, församlingar, familj, krig2017
Legenden om Bodom Bodom, Esbo, mord, 1960, Oitans, Smeds, Backby, von Freymann, Hovgård, Hästesko, Born, Träskända, Aurora Karamzin, Stjärnvall, Demidov, Madetoja, Onerva, Charles Lindbergh2016
Vallonska rötter. Människorna, migrationen, järnhanteringen och forskningen släktforskning, Sverige, Finland, Nederländerna, Frankrike, Belgien, De Geer, de Besche, Oxenstierna2016
Mantalsforska. Släktforskning i mantalslängder mantalslängder, Sverige2016
Släktforska med kartor kartor, Sverige2016
Resan till Farmor, Släktforskning som ett äventyr berättad i kåserande form. Löfving, Morand, Balticum, Paris, Helsingfors2016
Kejserlig uppfostran. Finländska flickors skolgång vid Smolna-institutet i S:t Petersburg skolhistoria, 1764 -, elevmatriklar, finländare2016
Uppsatser XV Uppsatser XV, Kristian Stockmann, Bondstorph, Bonsdorff, Mikael Reuter, familjen Reuter, Bolarskog, Jaenisch, Christer Boije af Gennäs, Hans Henrik Boije, Rainer Toiviainen, Ragnar Nordström, Lars Krogius d.y., Henry Clay Ericsson, Harriet Clayhills2016
Sveriges ridderskap och adels kalender 2016 släktforskning, adelskalendrar, Sverige2015
Finlands ridderskaps och adels kalender 2016 släktforskning, adelskalendrar2015
Släktforskning i Finland släktforskning, Finland2015
Domstolsforska. Hur jag finner mina förfäder i domstolsarkiven släktforskning, Sverige, Åland2015
Från Hagnäskajen till Yokohama. Sibbosjömän berättar om sina liv till sjöss. Sibbo, sjömän, sjömanshistorier, skutor. skeppare, Birger Lindroos, Göran Eriksson, Birger Åberg, Hans Wickholm, Harry Blomqvist, Sten Eriksson, Sven-Olof och Gittan Lindroos2015
Det grönqvistska arvet. Hélène och Walter Grönqvists stiftelse 60 år 1955-2015 Hélène och Walter Grönqvists stiftelse, historia, Hélène Grönqvist, Walter Grönqvist, personhistoria, släkter2015
V. M. von Borns ättlingar. Matrikel släktforskning, släktböcker, släkter; historia, von Born, Stor-Sarvlaks, Pernå2014
Havet, handeln och nationen. Släkten Donner i Finland 1690-1945 släktforskning, historia, handel, kultur, Donner, Nyen, Stockholm, Gamlakarleby2014
Lerche. Leopold och Adèle Lerches ättlingar släktforskning, släkter, Lerche, Adlercreutz, Helsingfors, Botby gård,2014
Mitt Borgå bibliotek. Tore Modeen, Borgå, Pellinge, Borgå skärgård, hembygdslitteratur, kartor, sjökort2014
Tavastvägen 33 skall aldrig dö Helsingfors, Tavastvägen 33,memoarer, levnadsöden, Mårten Bondestam, 1935-1955, familjen2014
Sagornas mormor i Kronohagen. Meri Genetz, målare och mystiker Helsingfors, Kronohagen, Paro, Meri Genetz, 1885-1943, konstnär, målare, Helena Hernberg,2014
Kalender över Ointroducerad adels förening 2015 släktforskning, ointroducerad adel, Ointroducerad adels förening, Sverige2014
Hemmafrontens brödraskap. Jordbrukshjälpen och Kvarkentrafiken Svensk arbetshjälp för jordbruk i Finland under krigsåren 1941 - 1944 med namnlistor, vinterväg över Kvarken under vinterkriget 1939 - 1940, Norgehjälpen (svensk)2013
G. F. Stockmanns anställda 1858 - 1902 personal, 1800-tal, 1900-tal2013
Pohjanmaan porvariston vuosisata 1750-1850. Asuminen ja elämänmuotot = Borgarliv i Österbotten 1750-1850. Boende och leverne Österbotten, Gamlakarleby, Karleby, Jakobstad, Brahestad, Vasa, Östermyra, Seinäjoki, borgarståndet, släkter, 1700-talet, 1800-talet, Roos, Lindskog, Lang, Falander, Wasastjerna2013
Gården vid kanalen. Strömma gårds historia. Kimito, Bjärnå, Strömma kanal, Strömma gård, Tykö, Mathildedal, Storgården, Backgården, Kvarnbacka, Boije, Kurck, De la Gardie, Oxenstierna, Wasastierna2013
Till Amerika vi gå. Arvet efter Ida Lillbroända, finländsk emigrant 1893 Lillbroända, Sundquist, släkter, Ida Lillbroända, utvandrare, Österbotten, Colorado, Telluride, Skagit Valley, Washington, amerikafinländare2013
Freders skola som jag minns den. Privata förberedande skolan i Lovisa Privata förberedande skolan i Lovisa, Freders skola, Hildur Freder, skolhistoriker, Lovisa, 1900-talet2013
Patricierhuset vid skvären. Patriisitalo puiston laidalla. Bulevarden 10 Helsingfors. Helsingfors, Bulevarden, Gamla kyrkans skvär, Theodor Gransstedt, nyrenässans, de la Chapelle, Antell, Nordenstam, Kyösti Kallio, Rainer Knapas, Kyösti Kaikkonen, logen Phoenix, konst, mantalslängder 1895, 1905, 1915, 1925, 1945, 1955, 1965, 19752013
Farfar, Axel Osian Heinrichs 1864 - 1836. En biografi skiven av hands sonson Hilding Axel Erik Heinrichs. Heinrichs, Helsingfors, Tenala USA2013
Smedforska. Hur jag finner brukssmederna i släkten. handbok, smeder2013
Sveriges ridderskap och adels kalender 2013 släktforskning, adelskalendrar, Sverige2012
Hur bär man ett namn. Roman namn, efternamn, essäer, romaner, Svenskfinland, von Essen, Essen Agneta von2012
Finlands ridderskaps och adels kalender 2013 släktforskning, adelskalendrar2012
Vägen från Siliusbacken - berättelsen om släkten Silius släktforskning, Silius, Hollola, Kärkölä, Mäntsälä, Helsinge2012
Andersudde. En plats i solen Åland, Lemland, Järsö, villor, Andersudde, konstsamlingar, Anders Wiklöf2012
Vi brändöiter i vår hundraåriga skola. Matrikel 1962-2012 Brändö svenska samskola, skolmatriklar, samskolor, Helsingfors, 1900-talet, 2000-talet2012
Ullnerska villan Villan Nr 7 i Östra Brunnsparken och dess invånare. Helsingfors, Brunnsparken, Ullnerska villan, villan nr. 7, G. F. Stockmann, Karl Stockmann, Carl Gustaf Ullner, sommargäster i villan, Edvin Gideon Wasastjerna, Knut Felix von Willebrandt, planritningar, Karl Eugen Kristian Stockmann, Frans Stockmann,2012
All tid på Lekholmen Helsingfors, Lekholmen,församling, skriftskolan, minnen2012
Till Finlands räddning och Sveriges heder. Svenska brigaden i det finska inbördeskriget 1918 Svenska brigaden, inbördeskriget, 1918,2012
Gustaf Mauritz Armfelt 1757-1814 Dödsdömd kungagunstling i Sverige Ärad stadsgrundare i Finland hovkarriär, Gustav III, Sverige, Alexander I, Storfurstendömet, 1700-talet, 1800-talet2012
Arkiven sjunger - nedslag i svensk musikhistoria Årsbok för Riksarivet och Landsarkivet 20112011
Kankarin Kailat 200. Gustaf Johansson vanh:n ja Johanna Emelie Schalinin jälkeläiset puolisoineen kantaisän täyttäessa 200 vuotta 1312.2010 släktforskning, släktböcker, Kaila, Palmroth, Somersalo, Gustaf Johansson, Johanna Emelie Schalin, Pietarsaari, Ruovesi, Lempäälä,2011
Person- och släktvapen i Finland heraldik, Finland2011
Rödsöboken Rödsö, Karleby, byar, historia, Åkerblomrörelsen2011
Promenade des Anglais 139. Historien om Villa Huovila, dess finska ägare och invånare Frankrike, Villa Huovila, Rivieran, Nice, invånare, finländare, villor, Carl Constantin Collin, Nikolajeff, Sergei Nikolajeff junior, Olga Nikolajeff, 1800-talet, 1900-talet2011
Made in Helsinki. Helsinkiläisen työn helmiä kolmelta vuosisadalta Helsinki, Helsingfors, guld- och silversmeder i Helsingfors, J. C. Wancke, E. G. Granholm, spegeltillverkning på 1800-talet, snickare, modister, K. R. Hirvikallio, metallmöbler, Wilh. Salin, mode, källförteckning2011
Kvinnornas Helsingfors. En kulturhistorisk guide. Helsingfors, kvinnor, Tölö, Estnässkatan, gatunamn, monument, arkitektur, universitetet, Sandudd, Ellan de la Chapelle, Elvira Willman, Elisabeth Kyhl, Aurora Karamzin, Marie Linder, Helena Westermarck,Tarja Halonen, Fanny Grahn, Pirkko Saisio2011
Biografiskt lexikon för Finland 3. Republiken A-L personhistoria, biografier, matriklar, 1900-talet, 2000-talet2011
Biografiskt lexikon för Finland 4. Republiken M-Ö personhistoria, biografier, matriklar, 1900-talet, 2000-talet2011
Vårt Sottungsby - Sotunkimme Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Sottungsby, Håkansböle, Björkbacka, Lassas, Brandts, Myrbacka, Nedre Nissas, Övre Nissas, Nygårds, Kuppis, Bisa, Kullobacka, Langis, Smeds, Nils Westermark, Holst, Anders Wilhelm Siljander, Ida Nybäck, Henry Sjöblom2011
Niemenlautta. En central knut i ett släktnät släktforskning, herrgårdar, Simberg, Hugo Simberg, Andersin, Harthin, Naeslindh, Niemenlautta, Viborg, Säkkijärvi2010
Kiitolabreven. 50 år med familjen von Essen på Kiitolabacken. Släktforskning, von Essen, Jeppo2010
The mysterious David Anderson Carter in Aberdeen 1844. A family chronicle stretching from Scotland via St. Petersburg in Russia to Finland släktforskning, Skottland, St. Petersburg, Ryssland, Finland, Åbo, Anderson, Carter, Lager2010
The legacy of Ida Lillbroända. Finnish emigrant to America 1893 Lillbroända, Sundquist, släkter, Ida Lillbroända, utvandrare, Österbotten, Colorado, Telluride, Skagit Valley, Washington, amerikafinländare2010
Cygnaeus lågstadieskola. Hundra år ung Cygnaeus lågstadieskola, lågstadieskolor, folkskolor, skolhistoriker, Helsingfors, festskrifter, 1900-talet, 2000-talet2010
Vid foten av de kullar där Gustav Vasa grundade Helsingfors Helsingfors, Gammelstadens Ungdomsförening, GUF, Michaela Bränn, Arabia, styrelsemedlemmar2010
Finska Läkaresällskapet - 175 år. 1835-2010 Finska Läkaresällskapet, läkare, föreningar, föreningshistoriker, 1800-talet, 1900-talet, 2000-talet, matriklar2010
Suomen teologit = Finlands teologer 2010 prästmatriklar, kyrkan, 2000-talet2010
Vem och vad? Biografisk handbok 2010 personhistoria, biografier, matriklar, 2000-talet2010
Familjen Bernadotte - kungligheter och människor Årsbok för Riksarivet och Landsarkivet 20102010
Minnen - en björntjänst åt eftervärlden Harms, Darboven, f. Wendt, Litzén, Wikström, Tyskland, Sverige, Finland2010
Den cyklande humanisten; Historiker, arkivman, stockholmare; En vänbok till Ulf Söderberg Meddelanden från Krigsarkivet XXX2009
Släktbok. Ny följd IV:1-2 släktforskning, Boisman, Elfvengren, Gottman–Gottsman, Herkepaeus, Sutthof2009
Sveriges ridderskap och adels kalender 2010 släktforskning, adelskalendrar, Sverige2009
Sukututkijan käsikirja släktforskning2009