Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1369 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Byggnadskultur och kulturlandskap i Hangö. Hangon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema Hangö, Lehto, historia, Östra hamnen, magasin, HSF:s paviljong, hotell Regatta, Boulevarden, Hangö kyrka, vattentornet, villor, Hangö casino, Appelgrensvägen, Tulludden, Täktom, Tvärminne, Lappvik1989
Båtsmanshållet i sydvästra Finland på 1700-talet Båtsmän, roteringen i Finland 1641, Åland, Åboland, Jarl Stormboms avhandling vid Åbo Akademi, 1700-talet, källregister, personregister, båtsmän enligt socken,1959
Båtsmän, ryttare & soldater.Släktfosrkaren och militära källor Årsbok 1988 Militärhistoria, indelta soldater, arkiv, Ragvaldsson, Sverige-Finland, medetidsgenealogisk utredning1988
Bäckby genom tiderna Kyrkslätt, Bäckby, Lappträsk, Antas, Brusas, Ersas, Envalds, Jossas, Malmgård, Markusas, Ollas, Stjernvall2000
Carl Enckell/Mustajärvi (1755-1832) och hans efterkommande intill år 2002 slältforskning, Enckell, Mustajärvi, Jokinen, Linni, Mustalammi, Mustalampi, Pohjavaara, Ventelä, Ventälä, Ikalis, Tavastkyrö2002
Carl Theodor Höijer 1843-1810. En självbiografisk uppsats från år 1910. Helsingfors, Höijer, arkitektur, levnadsbeskrivning1983
Castren suku r.y. Sukuvaakuna Castrén, släktvapen, släktforskning2009
Castrén-suku Släktforskning, släktförening1992
Corps consulaire en Finlande = Suomen konsulikunta = Konsulskåren i Finland II, 1917-1990 konsuler, diplomater, matriklar, konsulater, förteckningar, historia, 1900-talet1990
Corps consulaire en Finlande I. 1779-1917 konsuler, biografier, matriklar, konsulater, historia, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet1972
Cygnaeus lågstadieskola. Hundra år ung Cygnaeus lågstadieskola, lågstadieskolor, folkskolor, skolhistoriker, Helsingfors, festskrifter, 1900-talet, 2000-talet2010
Dagbok öfver dess resor på finnskogarne i Dalarne, Helsingland, Vestmanland och Vermland år 1817 dagböcker, C. A. Gottlund, Sverige, Dalarna, Hälsingland, Västmanland, Värmland, skogsfinnar, utvandring, Finland1984
Dagbok. Anteckningar 1844-1916 dagböcker, Johan Wenelius, Gamlakarleby, Karleby, Pedersöre, Stockholm, 1800-talet, lokalhistoria, släkter, Gästgifvars, Ventjärvi, Ska1990
Dalsbruks järnverk och brukspatroner 1686-1936 Aktiebolaget Dalsbruk, Dragsfjärd, järnbruk, Dalsbruks järnverk, historia, personhistoria, brukspatroner, släkter, 1600-1900-talet, Erland Gudmundsson, Faxell, Cronmarck, Norenius, Norlind, Broman, Hising, Petersen, Ramsay1936
Daniel Johan Myréens ättlingar Släktforskning, Myréen, Aladin, Berger mfl., Södemanland, Sverige ,Helsinge, Fredikshaman mm2006
De adliga legitimations- och adoptionsärendena 1809-1917 I släktforskning, 1800-talet1968
De adliga legitimations- och adoptionsärendena 1809-1917 II. Arkivuppgifter släktforskning1968
De gamlas hem i Borgå. Donator Gustaf Leopold Söderström släkthistoria, Borgå, De gamlas hem, tomthistoria, Söderström, Wittfooth,2006
De vita båtarna Finska Ångfartygs Aktiebolaget, FÅA, företagshistoriker, redare, passagerarfartyg, turism1970
Den cyklande humanisten; Historiker, arkivman, stockholmare; En vänbok till Ulf Söderberg Meddelanden från Krigsarkivet XXX2009
Den finlandssvenska befolkningsutvecklingen 1950-1980. En analys av en språkgrupps demografiska utveckling och effekten av blandäktenskap finlandssvenskar, befolkningsutveckling, Svenskfinland, 1950-talet, 1960-talet, 1970-talet1986
Den introducerade svenska adelns ättartavlor I-IX. Med tillägg och rättelser släktforskning, ättartavlor, Sverige1925-1936
Den med sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor släktforskning, ointroducerad adel, ättartavlor, Sverige1875
Den siste lantmarskalken personhistoria, släkter, von Born, Berndtson, Grafström
Den siste lantmarskalken Biografi, släktforskning, von Born1961
Den som spar han har. Sparbanksverksamheten i Hangö 1881-2006 sparbanker, Hangö Sparbank, Sparbanken Aktia, historiker, 1800-talet, 1900-talet, 2000-talet, Hangö, Sparbanksstiftelsen i Hangö2006
Den svenska folkstammen i Finland Svenskfinland, finlandssvenskar, finlandssvenskhet, kulturhistoria1940
Den åländska storstugan Åland, storstugor, kulturhistoria, etnologi, hemman1976
Det gamla Pyttis. Pyttis och Strömfors historia till år 1743. Pyttis, Strömfors, 1600-talets slut, ryttarebönder, säterier, till 1743, Holmgård, Kulla, Storbygård, Abborfors, Petjärvi, Stockfors, stamhemmanens skeden i Pyttis, personförteckning1991
Det grönqvistska arvet. Hélène och Walter Grönqvists stiftelse 60 år 1955-2015 Hélène och Walter Grönqvists stiftelse, historia, Hélène Grönqvist, Walter Grönqvist, personhistoria, släkter2015
Det spanska blodet. Glimtar ur en familjekrönika Släktböcker, personhistoria, Ahlström, Krogius, Paris, Kauttua, Helsingfors, trävaruindustri, skeppsredare1942
Det svenska Finland I. Bygden Svenskfinland, geografi, natur, Nyland, Egentliga Finland, Åland, Österbotten1919-1921
Det svenska Finland II. Folket och odlingen Svenskfinland, Nyland, Egentliga Finland, Åland, Österbotten, kulturgeografi, kulturhistoria, arkeologi1922
Det svenska läroverket i Jakobstad 1904 - 1979; Andersson Håkan historik, matrikel, Jakobstad, 1900-talet1984
Det svenska läroverket i Jakobstad 1904-79. Historik, matrikel. Realläroverket i Jakobstad, Jakobstads gymnasium, skolmatriklar, skolhistoriker, Jakobstad, 1900-talet1984
Det var Helsingfors, Svenska Normallyceum, Norsen, Torsten Helsingius, Björneborgs svenska samskola, studentliv, promotionen 1914, kamratskap1947
Deutscher aus Russland und finnischer Europäer. Theodor Aue. Familie, Leben, Vermächtnis tyskar, Ryssland, Sverige, Finland, Tyskland, Europa, Theodor Aue, släkter, Aue2000
Die Wappen- und Namenszeichnungen auf den Felsen bei Hangö Tulludde heraldik, inskriptioner, Hangö, Tulludden1902
Digitaalisen sukututkimuksen opas släktforskning2017
Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 1982 = Diplomingenjörer och arkitekter 1982 diplomingenjörer, arkitekter, matriklar, tekniska högskolor, Tekniska Föreningen i Finland, Suomen Teknillinen Seura1982
Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 1965 = Diplomingenjörer och arkitekter 1965 diplomingenjörer, arkitekter, matriklar, tekniska högskolor, Tekniska Föreningen i Finland, Suomen Teknillinen Seura1965
Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 1973 = Diplomingenjörer och arkitekter 1973 diplomingenjörer, arkitekter, matriklar, tekniska högskolor, Tekniska Föreningen i Finland, Suomen Teknillinen Seura1973
Dokument och minnesbilder. Gamlakarleby svenska samlyceum skolmatriklar, skolhistoriker, Gamlakarleby, Gamlakarleby svenska samlyceum, 1800-talet, 1900-talet2005
Domstolsforska. Hur jag finner mina förfäder i domstolsarkiven släktforskning, Sverige, Åland2015
Dragon Anders Hurtig och hans ättlingar Släktforskning, Hurtig, Stjernvall, soldater, Lappträsk1996
Drumsö Svenska Samskola 1957-75 Historik och Matrikel Drumsö svenska samskola under skolans verksamhet på Drumsö (1957-1975) med matrikel1977
Då långt borta är hemma. Nio röster om österbottnisk emigration till Nya Zeeland Nya Zeeland, utvandrare, Österbotten, finländare2004
Ebeneserhemmet 1890-1922, återblick på Hanna Rothmans och Elisabeth Alanders anstalters 32-åriga verksamhet Suruton, Folkets hem, Ebeneser, minnesruna över Hanna Rothman och Nanna Hammar; Hanna Rothmans brev; historik, matriklar över barnsköterskekursser 1891-1909, barnhemsvårdarinnekurs 1919, uppfostrarinneseminariet 1892-1922 lärarinneförteckningar 1892-19221923
Eduskunnan henkilökunta 1992 Riksdagen, personal, förteckningar, matriklar, 1990-talet1992
Eduskunnan henkilökunta 1995 Riksdagen, personal, förteckningar, matriklar, 1990-talet1995
Eduskunta = Riksdagen 1994 riksdagsmän, förteckningar, matriklar, Riksdagen, 1990-talet1994
Eduskunta = Riksdagen 1996 riksdagsmän, förteckningar, matriklar, Riksdagen, 1990-talet1996
Eduskunta = Riksdagen 2005 riksdagsmän, förteckningar, matriklar, Riksdagen, 2000-talet2005
Eduskunta. Matrikkeli 1995 = Riksdagen 1995. Matrikel riksdagsmän, matriklar, biografier, Riksdagen, 1990-talet1995
Eduskunta. Matrikkeli 2003 = Riksdagen. Matrikel 2003 riksdagsmän, matriklar, biografier, Riksdagen, 2000-talet2003
Ekenäs Samskola, Västra Nylands Samlyceum, Ekenäs Samlyceum 1905 - 1975 1900-talet, skolmatrikel, Ekenäs1977
Ekenäs Samskola, Ekenäs Samlyceum 50 år samt berättelse över läseåret 1954 - 1955 50-års historik, 1900-talet, Ekenäs1955
Ekenäs Seminarium 1871 - 1921 Drag ur dess liv och verksamhet; Minnesskrift utgiven till seminariets 50 -årsfest Historik, lärarmatrikel, 1800-talet, 1900-talet, Ekenäs1921
Ekenäs Seminarium Matrikel 1871 - 1971 skolmatrikel, lärarutbildning, 1800-talet, 1900-talet, Ekenäs1971
Ekonomiekandidatföreningen r.f. 30 år. Medlemsförteckning 1970 Ekonomiekandidatföreningen, matriklar, medlemsförteckningar, ekonomer, ekonomiekandidater1970
Ekonomiekandidatföreningen r.f. 40 år. Medlemsförteckning 1980 Ekonomiekandidatföreningen, matriklar, medlemsförteckningar, ekonomer, ekonomiekandidater1980
Ekonomimatrikkeli 1970 ekonomer, ekonommatriklar, Ekonomiliitto, medlemmar1969
Ekonomimatrikkeli 1985 = Ekonommatrikel 1985 ekonomer, ekonommatriklar, Suomen Ekonomiliitto-Finlands Ekonomförbund -SEFE, Ekonomiliitto, medlemmar1985
Ekonomimatrikkeli 1994 = Ekonommatrikel 1994 ekonomer, ekonommatriklar, Suomen Ekonomiliitto-Finlands Ekonomförbund -SEFE, Ekonomiliitto, medlemmar1994
Ekonomimatrikkeli. Henkilötietoja Ekonomiyhdistys r.y:n jäsenistä Ekonomiyhdistys, ekonomer, föreningar, medlemmar, matriklar, ekonommatriklar1947
Ekonommatrikel. Svenska handelshögskolan 60 år ekonomer, ekonommatriklar, Svenska handelshögskolan, historiker1969
Ekonommatrikel. Svenska handelshögsskolan, Handelshögskolan vid Åbo Akademi ekonomer, ekonommatriklar, Svenska handelshögskolan, Handelshögskolan vid Åbo Akademi, Helsingfors, Åbo1974
Elanto 1905-1955 Elanto, E-rörelsen, andelsaffärer, Helsingfors, 1900-talet1955
Elementarläroverkens i Finland lärarekår I. Statsskolorna. Biografiska notiser matriklar, lärare, förberedande skolor, läroverk. elementarskolor, statliga skolor, flickskolor, lärarmatriklar1902
Elementarskolan i Gamlakarleby 1861 - 1911. Historik skolhistorik, matrikel, 1800-talet, 1900-talet, Karleby1911
Eläinlääkärit 2007 veterinärmatriklar, förteckningar, veterinärer2007
Emigrantbiografier. En samling skildringar rörande finlandssvenskar i Amerika 3 amerikafinländare, utvandrare, biografier, Amerika, Kanada, Förenta staterna, Beck, Bengts, Blomquist, Engman, Hartz, Hedman, Höglund, Jacobson, Johnson, Kastman, Källström, Lager, Lindberg1974
Emigrantbiografier. En samling skildringar rörande finlandssvenskar i Amerika 4 amerikafinländare, utvandrare, biografier, Amerika, Kanada, Förenta staterna, Markström, Öling, Newman, Nilsson, Nelson, Nordbeck, Nyman, Ostrand, Peterson, Reeth, Silfversten, Silverberg, Strom, Wicks, Vik, Wilson1974
Emigrantforska på nätet släktforskning, Sverige, Amerika, Förenta staterna, Kanada2017
Emigrantforskning släktforskning, emigranter, Sverige, Amerika, Förenta staterna, Kanada2009
Emsalöboken del 1 Emsalö, Borgå, arkipelag, skärgård, Onas, Pörtö1992
Emsalöboken del 2 Emsalö, Borgå, arkipelag, skärgård, fritidsbosättning, fast bosättning, Varlax, ofärdsåren1994
En finsk adelssläkts öden. Standertskjöld - Standertskjöld-Nordenstam Släktforskning, Standertskjöld-Nordenstam2007
En herrgårdsfröken i uniform. Drag ur hedvig von Haartmans liv. von Haartman, Björkengeim, af Forselles, Wrede1951
En krönika om vattensågen vattensågar, sågindustri, träindustri, historia, Finska Sågverksägareföreningen1945
En köpman och hans värld Bergbom Gustaf, Bergbom släkt, Uleåborg, Björneborg1977
En nyländsk herrgård. Håkansböle gård och dess ägare genom tiderna. Helsinge, Helsinge socken, Paul Nyberg, Sottungsby, Håkansböle, Håkansböle gård, Sibbo, Gabriel Blylodh, Henri Wright, Johan Österman, Anders Erik von Köhler, Bernhard Wunsch, Johan Sederholm1956
En prästsläkts öden antecknade av N.C. Släktforskning, Cleve, Viborg, Jyväskylä, Rantasalmi, Tohmajärvi, Borgå2021
En svunnen tid Släktforskning, Geitlin, Richter, Runeberg, kvinnor
En tryckare fyller 60 år. Honom ägnas denna återblick på hans högtidsdag den 12 maj 1936 Oscar Öflund, Öflund & Pettersson, tryckerier, företagare, Helsingfors, personhistoria, tryckerichefer, Oy Tilgmann Ab1936
En wiborgare berättar för sina vänner Victor Hoving, Viborg, memoarer, Hoving, Blomqvist, Boldt, Clouberg, hembygdsskildringar, släkter, Finland, Karelen, Sverige, 1800-talet, 1900-talet1944
En wiborgare i Helsingfors och Stockholm Victor Hoving, memoarer, kulturlivet, författare, Helsingfors, Stockholm, Sverige, 1910-talet, 1920-talet, Akademiska Bokhandeln1945
Entisaikain Helsinki VII Helsingfors, uppsatser, huvudstad, finskspråkig konstlitteratur, Suruttomain och Kampens villor1963
Esbo. Esbo socken och Esbogård på 1500-talet Esbo, Esbogård, 1500-talet, Bemböle, Finnåvik,Köklaks, Gumböle, Hoplaks, Esbo kyrka1924
Esipolvia I släktforskning, Collin, Kalajainen, Speitz, Elers, Sääksmäki, Tavastland, Valkeakoski, antavlor1988
Esipolvia II släktforskning, Tavastland, Sääksmäki, Vuorentaka, Backman, Vasa, Hyrkstedt, Akaa, antavlor1990
Esipolvihakemisto I. Kainuu antavlor, Kajanaland, släktforskning, Juntunen, Rusanen, Sukanen, Tervo1998
Esipolvihakemisto II. Kainuu antavlor, Kajanaland, släktforskning, Huttunen, Mikkonen, Oikarinen, Seppänen, Tervo2000
Esipolvihakemisto III. Pudasjärvi antavlor, släktforskning, Pudasjärvi, Honkanen, Petäjä, Puurunen, Leino2003
Ett företagsamt folk = Yritteliästä väkeä företagare, företag, ekonomisk historia, Karleby, Österbotten, Karleby Företagare r.f.,2009
Ett halvsekel i folkbildningens tjänst. Vörå folkhögskola 1907-1957 Vörå folkhögskola, folkhögskolor, festskrifter, skolhistoriker, skolmatriklar, Vörå, 1900-talet1957
Etuvartio. Maanpuolustuksen kehityksestä ja vaiheista Pohjois-Karjalassa Ruotsin vallan aikana. 1 armén, norra karelen, Otto Fredrik Wetterhoff, krigshändelser i Savolax och Karelen 1789-1790, kilpeläinen, matrikeldel om jägarenheternas officerare, undebefäl och tjänstemän1925
Europas fyrstehuse. En genealogisk nøgle släktforskning1977
Fader okänd. Handbok 2 oäkta barn, Sverige2017
Falkenbergska ätten i Finland. Historia, vapensköldar, konservering släktforskning, vapensköldar2018