Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

6 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Efter 1809; en krönika i ord och bild om finlandssvenskarna finlandssvenskar, 1800-talet, 1900-talet, nationalanda, språkstrid, social oro, Jerker A. Eriksson, Walter v Koskull, Göran v. Bonsdorff, Nils-Börje Stormbom, P. R. Fredriksson, Ingegerd Lundén-Cronström, Hans-Jörgen Sjöstedt, Arne Ingers, Inger Wikström,1981
Ekenäs skepp II, Kort historik över några skepp i Ekenäs och Helsingfors sjöfarts tjänst Juno (Sara Catharina), Dygden, Lovisa Carolina, Ekenäsbyggda1994
En svunnen tid Släktforskning, Geitlin, Richter, Runeberg, kvinnor
Finlands frihetskrig III - Händelserna i Södra Finland och på Åland frihetskrig, inbördeskrig, Finland 1917, Södra Finland, Åland Redaktion: Kai Donner, TH. Svedlin, Heikki Nurmio
I Kronans tjänst. Pargasdragoner i Kungl. Indelta Livdragonregementet 1721 - 1791 och spåren av deras boplatser idag Pargas Hembyggdsförenings publikationen nr 101988
Utställingen Finlädare från Åbo i S:t Petersburg under autunomins tid (7.10-2.12.1996) - Biografiska notiser Adlerberg, Aminoff, Armfett, Avellan, Ehrström, Etholén, Gadolin, Godenhjelm, von Haartman, Kajanus, Karamsin, Langenskiöld, Löwenstern, Ramsay, Rehbinder, Schwertschoff, Stjernvall-Wallen,