Prislista

 

Datorer Användning av pc och scanner
Utskrift av pappersdokument
CD/R skiva för kopiering
Gratis
20 cent/sida
1 euro/skiva
Internet Användning av internet och e-post.
Datortid kan förhandsbeställas för högst två timmar per dag för högst två dagar framöver.
Privat medhavd pc kan paralellt ADSL-kopplas till WLAN
Gratis
Dataprojektor För genealogiska arbeten och föredrag kan man reservera en dataprojektor som kan användas för t.ex. PowerPoint-förevisningar. Förhandsbeställning görs till webbmaster, e-post. Gratis för medlemmar
Kopiering Kopiering av pappersdokument
Kopiering från dator till CD
20 cent/sida
gratis
Mikrokort Användning av läsapparat gratis