Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

18 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
[Socionommatriklar] Svenska social- och kommunal högskolan, Svenska socionomföreningen, Studenkåren vid Svenska social- och kommunal högskolan, matriklar, socionomer, bibliotekaries, studenter, studerande, kataloger
Almanach de St-Pétersbourg. Cour, monde et ville 1912 adresskalendrar, St. Petersburg, Ryssland1912
Borgå gymnasii matriklar 1809-1872. Del I 1809-1843 Borgå gymnasium, skolmatriklar, 1800-talet, Borgå
Borgå gymnasium. Matrikel 1725-1809 Borgå gymnasium, skolmatriklar, 1700-talet, 1800-talet, Borgå
Borgå gymnasium. Matrikel 1844-1872 Borgå gymnasium, skolmatriklar, 1800-talet, Borgå
Juuret ovat syvällä Släktforskning, Karl Den Store, Skottland, England1984
Kottbyflickan Helsingfors, Åggelby, Kottby, 1936-1955,vinterkriget, fortsättningskriget, kriget i Lappland2005
Köpmannasläkter i Åbo på 1600- och 1700-talen släktforskning, släkter, personhistoria, Åbo, 1600-talet, 1700-talet1890
Osakeyhtiö Pulp 1908-1920. Ett sulfatcellulosaföretags gründerperiod cellulosafabriker, historia, 1900-talet, 1910-talet, företagshistoriker, Osakeyhtiö Pulp, Joutseno, Östra Finland1967
Privata förberedande skolan, Lovisa. Matrikel 1905–[1943] Privata förberedande skolan i Lovisa, Freders skola, skolmatriklar, elever, förteckningar, Lovisa, 1900-1940-talet
Skolorna i Finland före 1872 skolor, historia, bibliografier, arkivmaterial, guider, matriklar, skolhistoriker1990
Släkten Liljequist 5.11.2004 släktforskning, Liljequist, Krogius2004
Släkten Åström från Kervo och Karl Robert Åström i Helsingfors släktforskning, Åström, Kervo, Helsingfors1983
Suomen 3. Oulun ruotujakoisen tarkk'ampujapataljoonan päällystö 1854-1868, genealoginen luettelo Finland, skarpskyttebataljon, Uleåborg, officerare, 1854-18681991
Suomen 4. Oulun tarkk'ampujapataljoonan päällystö 1880-1901 : genealoginen luettelo Militaria, Finska 4:e skarpskyttebataljonen i Uleåborg, befäl 1880-1901, matrikel, kommendörer, officerare, civiltjänstemän, personregister
The mysterious David Anderson Carter in Aberdeen 1844. A family chronicle stretching from Scotland via St. Petersburg in Russia to Finland släktforskning, Skottland, St. Petersburg, Ryssland, Finland, Åbo, Anderson, Carter, Lager2010
Transporten av manskap från fyra svenska regementen till Finland 1721 Komplettering av manskap 1721 från Upplands 5 m regemente, Upplands ståndsdragoner, Vestgöta 3-m. till häst och Livdragonregemente.1990
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna släktforskning, ättartavlor, naturaliserade ätter, adopterade ätter1937