Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1558 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Karis socken. Från forntiden till våra dagar. Del III Medeltiden Karis socken, medeltiden, Gunvor Kerkkonen,1952
Karis socken. Från forntiden till våra dagar. Del IV Karis och Svartå kyrkor Karis, Karis kyrka, Svartå kyrka, Olof af Hällström1957
Karis-Billnäs Samskola, Histork och Matrkel till 50-årsminnet 1964i skolhistorik, skolmatrikel, 1900-talet, Karis1964
Karjalan yhteiskoulu, Viipurin uusi yhteiskoulu 1905-1965 Karjalan yhteiskoulu, Viipurin uusi yhteiskoulu, 1900-talet, skolhistoriker, samskolor, Helsingfors, Viborg1965
Karl Fazer 1891-1951 Karl Fazer, familjeföretag, släkter, Fazer, företagare, personhistoria, historia, företagshistoriker, 1900-1950-talet, anställda1951
Karl Herman Renlund Karl Herman Renlund, biografier, köpmän, släkter, Renlund, K. H. Renlund, K. H. Renlunds museum, Rooska gården, Karleby, Gamlakarleby, företagshistoriker1914
Karl XII:s drabanter Karolinska krigare I matrikel 1700-1716, historik1910
Karlå folkskola Historik 1916 - 66 Skolmatrikel, historik, 1900-talet, Närpes1994
Karoliner karinska armens historia, uniformer 1675, slag, illustrationer1976
Kartverket svenska orter Kartverk över Svenska orter söder om en linje genom Älvdals härad, Vansbro, Borlänge och Öregrundsgrepen; skala 1:300 000; 1:50 000,1952
Kaskö. Kontinuitet och förändring i en småstad Kaskö, stadshistoria, etnologi, Metsä-Botnia1985
Kastelholms slott och dess borgherrar Kastelholms slott, Sund, Åland, historia, personhistoria, borgherrar,1934
Kaukas 1873-1944 företagshistoriker, skogsindustri, Kaukas Fabriker Aktiebolag, Oy Kaukas Ab, Karelen, Lauritsala, Joutseno, Kaltimo, cellulosafabriker, biografier, Hugo Standertskjöld, 1800-talet, 1900-talet1973
Kauniaisten yhdeksän vuosikymmentä. Grankulla under nio decennier Grankulla, AB Grankulla, Grankulla Lokaltidning1993
Kauppakorkeakoulu, 1911-1961. Historiikki, opettaja- ja virkailijamatrikkeli Kauppakorkeakoulu, matriklar, historiker, lärare, personal, 1910-1960-talet, Helsingfors1961
Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan juhlajulkaisu 24.II.1933 Kauppakorkeakoulu, studentkår, festskrifter, matriklar, ekonomer, Helsingfors, handelshögskolor, Kauppakorkeakoulun oppilasyhdistys, Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta1933
Kaupunginarkiston yleisluettelo Helsingfors, Helsingfors stads faktacentral, privatarkiv, tjänstemannaarkiv, husbolagsarkiv, föreningar, släktforskararkiv,1994
Kavalleristeja kahden lipun alla Ryska kavalleriregementen, Finlands Dragonregemente, personregister, Klaus Castrén,1800-talet, 1900-talet, 1868-19542003
Keisarillisen Suomen Senaatin Kirkollistoimituskunnan ja Opetusministeriön matrikkeli 1809- matriklar, personhistoria, tjänstemän, Kejserliga senaten för Finland, Kyrko- och undervisningsexpeditionen, Kyrko- och undervisningsministeriet, Undervisningsministeriet, 1800-talet, 1900-talet1994
Kejserlig uppfostran. Finländska flickors skolgång vid Smolna-institutet i S:t Petersburg skolhistoria, 1764 -, elevmatriklar, finländare2016
Kejserliga Alexanders-universitetet i Finland. Katalog för vårterminen 1917 kataloger, studentmatriklar, Helsingfors universitet, 1910-talet, studerande, addresser, Studenkåren, studentföreningar1917
Kekkoset Suomen asuttajina. Erään suomalaisen talonpoikaissuvun kartoitusta. släktforskning, Kekkonen, m.fl.
Kemistikillan historiikki 1891-1981 festskrifter, personhistoria, studerande, föreningshistoriker, kemister, kemi-ingenjörer, Tekniska högskolan, Esbo, Otnäs, Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan kemistikilta, Kemistikilta1981
Keuruun vanhimmat rippikirjat kommunionböcker, Keuru, 1600-talet, 1700-talet1988
Kiitolabreven. 50 år med familjen von Essen på Kiitolabacken. Släktforskning, von Essen, Jeppo2010
Kimitobygdens historia II:1. Bondekulturen Kimito, Västanfjärd, Dragsfjärd, Hitis, forntid, brons- och järnålder, bytomter, ägoskiften, byggnadsskick, jordbruksmetoder1942
Kimo Bruk 1703-2003 Kimo Bruk, företagshistoriker, Oravais, masugner, historia, 1700-2000-talet2003
Klemetskog. En jordbruksby i omvandling 1900-1988 Klemetskog, Tusby, Fram-Västerby, Karlsro, Bak-Västerby, Johannisberg, Maisila, Mangs, Övre-Gummi, Nedre-Gummi, Jeppas, Kaura (Åvall), Wäfvars, Kaura (Lindberg), Inkilä,1988
Klippiga bergen. Finländska öden och äventyr i det vildaste av vilda västern amerikafinländare, Colorado, Klippiga bergen, Telluride, Montana, Butte, finländare, finnar, Österbotten1998
Kommunvapen i Finland heraldik, Nyland, Svenskfinland1969
Komplement 1990 till Skolhistorisk bibliografi (1969) skolor, historia, bibliografier, arkivmaterial, guider, matriklar1990
Kongliga Björneborgs Regemente. Anteckningar om Sakunda knektars del i Sverige-Finlands krigshistoria. Björneborgs regemente, Satakunda, 1600-1809, infanteri, personregister, miltärhistoria, fänikor1928
Konsten med finanser. En bok om Ane Gyllenberg, hans bankirfirma, stiftelse och konstsamling Ane Gyllenberg, Signe Gyllenberg, Ane och Signe Gyllenbergs stiftelse, biografier, konstsamlingar1991
Konstflitföreningen i Finland och dess centralskola 1870-1875-1925, von Essen Werner minnesskrift, 50-års historik, lärarmatrikel1925
Konstnärsfolk bildkonstnärer, minnen, personhistoria, karikatyrer, personporträtt, kulturfol Eric Vasström, Valle Rosenberg, Hugo Simberg, Bertell Nilsson, Ville Vallgren, Väinö Aaltonen, Jalmari Ruokokoski, Gösta Ekman, Lolan Vasström, Ebbe Lieberath, Rafael Lindqvist1946
Konungens undersåtar personhistoria, Pargas, 1600-talet, 1700-talet, Erik Ketarenius, Anders Gylling, släkter, Flycht, Cronström, Wannais1947
Korsholms gymnasium 1975 - 95 elevmatrikel, personalmatrikel, Korsholm, 1900-talet1995
Korsholms historia. Andra delen Korsholm, historia, 1800-talet, 1900-talet, församlingar, sockenhistoriker, K. V. Åkerblom1956
Korsholms historia. Första delen Korsholm, historia, förhistoria, medeltiden, -1800-talet, församligshistoriker, sockenhistoriker1941
Korsholms skolor 1859 - 1958 Minnesskrift elevmatrikel, personalmatrikel, Korsholm, 1800-talet, 1900-talet1859
Kort handledning i heraldik heraldik1941
Kotini vuosisadan lopun Helsingissä Helsingfors, barndomsminnen, 1890-talets Helsingfors, Aili Salli Ahde-Kjäldman1964
Kotka svenska samskola 1900-1950 Kotka svenska samskola, skolhistoriker, skolmatriklar, samskolor, Kotka, 1900-talet1952
Kottbyflickan Helsingfors, Åggelby, Kottby, 1936-1955,vinterkriget, fortsättningskriget, kriget i Lappland2005
Koverhars tillblivelse och tid som järnverk Koverhar, Lappvik, Hangö, järnindustri, historia, industriföretag, 1960-talet, 1970-talet, Oy Vuoksenniska Ab, Oy Koverhar Ab2001
Kretsen kring Nadine Personhistoria, släktforskning, kvinnor, Eriksson, Avellan, Örnhjelm, Finland Ryssland1998
Krigens offer inom Finlands juristkår jurister, stupade, krigsoffer, matriklar, inbördeskriget, vinterkriget, fortsättningskriget1992
Krigsarkivet 200 år Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2005
Krigsbarn, gymnast, läkare. Mitt liv i fyra världsdelar. Cronstedt, Helsingfors, Sverige, USA, Sydafrika, Saudiarabien2001
Krigsbarns erinran. Snäll, lydig och tacksam krigsbarn, finländare, evakuerade, flyktingar, minnen, krigstiden, 1939-1945, barndomsminnen, Sverige, Danmark, Norge2003
Krogius. Släkten Krogius 1600-2006. Tolv generationer Krogier släktforskning, släktböcker, släkter, Krogius, Meinander, Fabritius, von Born, Grotenfelt, Hallström, Nevanlinna, Relander, Schulman, Stadius, Tamelander, Örn, Nykarleby, Helsingfors2006
Kronoby Folkhögskola 10-årsskrift (skolan 60 år) Kronoby folkhögskola, folkhögskolor, skolhistoriker, festskrifter, skolmatriklar, 1800-talet, 1900-talet1951
Kronoby folkhögskola 1931 - 1941. 10-årsskrift elevmatrikel, personalmatrikel, Kronoby, 1900-talet1942
Kronolänsman Mats Ersson Nohrmans dagboksanteckningar Mora, 1671 - 1678, 1690, Mats Ersson Nohrman, Erik Nohrström2005
Krönika kring ett badhus Åland, Mariehamn, Möckelö, badhus, badorter, lokalhistoria, Mariehamns badanstalt1989
Krönikan om Jakobstads-Roosarne släktforskning, historia, Roos, Jakobstad1935
Kuddnäs Skalden Z. Topelius´ forna hemgårds historia Svenska Litteratursällskapet i Finland CCLI1935
Kuddnäs. Skalden Z. Topelius' forna hemgårds historia Zacharias Topelius, Kuddnäs, lantgårdar, historia, Nykarleby, familjer, Topelius1935
Kuggomskolan - skolan som andas hantverk. Kamratförbundet 1905-2005 Östra Nylands folkhögskola, Kuggomskolan, Pernå, Lovisa, Kuggom, folkhögskolor, hantverkare, utbildning, skolhistoriker, skolmatriklar, föreningshistoriker, elever, Kamratförbundet för Östra Nylands folkhögskola2005
Kuka kukin on 1954. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista personhistoria, biografier, matriklar, 1950-talet1954
Kuka kukin on 1960. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista personhistoria, biografier, matriklar, 1960-talet1960
Kuka kukin on 1966. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista personhistoria, biografier, matriklar, 1960-talet1966
Kuka kukin on 1974. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista personhistoria, biografier, matriklar, 1970-talet1974
Kuka kukin on 1986. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista personhistoria, biografier, matriklar, 1980-talet1986
Kuka kukin on 2005. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista personhistoria, biografier, matriklar, 2000-talet2004
Kukkonen, Renqvist, Reenpää suku Släktforskning, Kukkonen, Renqvist, Reenpää
kungliga Finska artilleriregementet militärförband, Finland, artilleri, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet1964
Kungliga Österbottens regemente 1723-1771 Indelningsverket i Österbotten, 1723-1733, 1734-1740, 1743-1757, Pommerska kriget, 1762-1771, Gotthard, Wilhelm Marcks von Würtemberg, personförteckning, förkortningar1973
Kungliga Österbottens regemente under Gustaf III:s tid, C-B. J. Petander Arkiv för svenska Österbotten nr 13 Svensk-Österbottniska Samfundet nr 321975
Kungliga Österbottens regemente under Karl XII:s tid Kungliga Österbottens regemente, Karl XII, Livland, Napue, Norrland, personförteckning, litteraturförteckning1971
Kungliga Österbottens regemente under slutet av svenska tiden, C-B. J. Petander Arkiv för Svenska Österbotten nr 14 Svensk-Österbottniska Samfundet nr 331978
Kuninkaallinen Kajaanin Pataljoona rajaseudun turvana. Ruodut, päällystö ja sotamiehet 1788 - 1809 militärhistoria, 1700-talet, 1800-talet2008
Kuninkaallisia, keisarillisia, tasavaltalaisia. Suomen valtionpäämiehet ja heidän puolisonsa personhistoria, kungar, kejsare, presidenter, makar, Finland1998
Kunnalliskalenteri. Helsingin kaupunki 1995 = Kommunalkalender. Helsingfors stad 1995 Helsingfors, förvaltning, stadens ämbetsverk, personal, tjänstemän, stadsfullmäktige, matriklar, kommunalkalendrar, 1990-talet1995
Kunnalliskalenteri. Helsingin kaupunki 1997 = Kommunalkalender. Helsingfors stad 1997 Helsingfors, förvaltning, stadens ämbetsverk, personal, tjänstemän, stadsfullmäktige, matriklar, kommunalkalendrar, 1990-talet1997
Kunnalliskalenteri. Helsingin kaupunki 1999 = Kommunalkalender. Helsingfors stad 1999 Helsingfors, förvaltning, stadens ämbetsverk, personal, tjänstemän, stadsfullmäktige, matriklar, kommunalkalendrar, 1990-talet1999
Kunnalliskalenteri. Helsingin kaupunki 2005 = Kommunalkalender. Helsingfors stad 2005 Helsingfors, förvaltning, stadens ämbetsverk, personal, tjänstemän, stadsfullmäktige, matriklar, kommunalkalendrar, 2000-talet2005
Kuopion lukio. Lukiolaiselämäkerrat 1844-72 skolmatriklar, Kuopio, gymnasister1959
Kuopion lyseo 1872-1922. Muistojulkaisu skolhistoriker, festskrifter, skolmatriklar, lyceer, Kuopio, 1800-talet, 1900-talet1922
Kuopion suomalainen tyttökoulu 1879-1929 Kuopion suomalainen tyttökoulu, festskrifter, skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Kuopio, 1800-talet, 1900-talet1929
Kuopion suomalainen tyttökoulu ja Kuopion tyttölyseo 1879-1979 Kuopion suomalainen tyttökoulu, Kuopion tyttölyseo, skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Kuopio, 1800-talet, 1900-talet1986
Kusinboken. Vår Bok släktbok, kusiner, Ahlberg, Alfthan, Jernström, Lövsttröm, historia, anteckningar,1999
Kuvernööri Otto Karl Rehbinder 1797 - 1873 henkilökuvan hahmottelua Ars Tavastica 3; Hämeenlinnan historiallisen seuran julkaisu 31975
Kvarlefvande Lärare och Elever vid Åbo Gymnasium 1830-1872 matrikel över år 1907 i livet varande lärare och elever från Åbo Gymnasium (1830-1872)1907
Kvevlax historia Kvevlax, historia, förhistoria, medeltiden, -1900-talet, sockenhistoriker1923
Kvinnornas Helsingfors. En kulturhistorisk guide. Helsingfors, kvinnor, Tölö, Estnässkatan, gatunamn, monument, arkitektur, universitetet, Sandudd, Ellan de la Chapelle, Elvira Willman, Elisabeth Kyhl, Aurora Karamzin, Marie Linder, Helena Westermarck,Tarja Halonen, Fanny Grahn, Pirkko Saisio2011
Kymmene Aktiebolag 1872-1947. I företagshistoriker, Kymmene Aktiebolag, företag, industri, järnbruk, pappersbruk, skogsindustri, historia, Kuusankoski, Juankoski1947
Kymmene Aktiebolag 1872-1947. II företagshistoriker, Kymmene Aktiebolag, företag, industri, järnbruk, pappersbruk, skogsindustri, historia, Läskelä, Kuusankoski, 1800-talet, 1900-talet1948
Kyrkan efter Porkala Kyrkslätt, Porkala, kyrkan, porkalaparentesen, Lappböle, Haapajärvi, Obbnäs, Henricson1987
Kyrkan S:t Katarina i Karis medeltida kyrkor, S:t Katarina, historia, Karis1950
Kyrkböckerna berättar kyrkböcker, Sverige, Tuna, Lilldelje1983
Kyrkslätt genom tiderna Kyrkslätt, Jansson1976
Kåtnäs skolas historik 1904 - 2004 Skolmatrikel, historik, 1900-talet, 2000-talet, Närpes2004
Köpmannasläkter i Åbo på 1600- och 1700-talen släktforskning, släkter, personhistoria, Åbo, 1600-talet, 1700-talet1890
Laguska skolan 1889-1973. 110-års jubileumsmatrikel 1999 Laguska skolan, Privata svenska flickskolan, skolmatriklar, 1800-talet, 1900-talet, Helsingfors, festskrifter1999
Laguska skolan, tidigare Privata svenska flickskolan 1889-1969 Laguska skolan, Privata svenska flickskolan, skolmatriklar, 1800-talet, 1900-talet, Helsingfors1969
Laguska skolans årsskrift. Läsåret 1948-1949, det 60. arbetsåret Laguska skolan, årsberättelser, Helsingfors, 1940-talet1949
Laguska skolans årsskrift. Läsåret 1957-1958, det 69. arbetsåret Laguska skolan, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet1958
Laguska skolans årsskrift. Läsåret 1959-1960, det 71. arbetsåret Laguska skolan, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet1960
Lahden yhteiskoulu 1896-1921. Juhlajulkaisu Lahden yhteiskoulu, festskrifter, skolhistoriker, skolmatriklar, samskolor, Lahtis, 1800-talet, 1900-talet1921