Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1381 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Helsingfors Telefonförening 1891-1916. Historik Helsingfors Telefonförening, Helsingfors Telefon Aktiebolag, historiker, telefon, företag, historia, 1800-talet, 1900-1910-talet1916
Helsingfors telefoninrättning 1882-1957 Helsingfors Telefonförening, Helsingfors Telefon Aktiebolag, Helsingfors telefoninrättning, företag, historiker, telefon, historia, 1800-talet, 1900-talet1956
Helsingfors telefonkatalog no 46. Helsingfors, telefonkatalog, 1928, yrkesregister1928
Helsingfors universitet. Lärare och tjänstemän från år 1828. I A-K matriklar, Helsingfors universitet, lärare, forskare, tjänstemän, 1800-talet, 1900-talet1925
Helsingfors universitet. Lärare och tjänstemän från år 1828. II L-Ö matriklar, Helsingfors universitet, lärare, forskare, tjänstemän, 1800-talet, 1900-talet1925
Helsingfors universitets studentmatrikel 1828-1852. Förra häftet Helsingfors universitet, Kejserliga Alexanders-universitetet i Finland, studentmatriklar, studenter, studerande, 1800-talet1928
Helsingfors universitets studentmatrikel 1828-1852. Senare häftet Helsingfors universitet, Kejserliga Alexanders-universitetet i Finland, studentmatriklar, studenter, studerande, 1800-talet1930
Helsingin kadunnimet Helsingfors, gatunamn, ortnamn, ryska gatunamn, namn på stadsdelar, gator, parker och torg, finsk-svensk förteckning över nuvarande gatunamn, namnregister1981
Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri 51. 1979-80 Helsingfors, förvaltning, stadens ämbetsverk, personal, tjänstemän, stadsfullmäktige, matriklar, kommunalkalendrar, 1970-talet1979
Helsingin kaupunginarkiston yleisluettelo Helsingfors, kommunala arkiv, privatarkiv, husbolagsarkiv, industrier och företag, privata skolor och daghem, föreningar, släktforskararkiv1981
Helsingin pitäjä 1974-75 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Tavastkulla gård,1974-1975
Helsingin pitäjä 1976 Helsinge, Helsinge socken, Vanda1976
Helsingin pitäjä 1978 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Hakunila,1978
Helsingin pitäjä 1979 Helsinge, Vanda, Korso, Tavastby, Hämeenkylä, kyrkbyn, Mustavuori,1979
Helsingin pitäjä 1980 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Korso, Kuninkaala1980
Helsingin pitäjä 1982 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, E.A. Crohns, Hannusas, brännvin1982
Helsingin pitäjä 1983 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Arvid Jöransson, Vinikby, Viktor Zebor Bremer, Vanda bruk, W. W. Dahlberg, bibliografi 1963-19821982
Helsingin pitäjä 1984-1985 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Königstedt, Olofs, Hämevaara1984-1985
Helsingin pitäjä 1986 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Kungl. patriotiska sällskapet, Sjöskog, Eugen Schauman, Konungs gård i Fastböle by, Hanaböle1986
Helsingin pitäjä 1987 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Gumböle gård, Räckhals, Riddars II, hur vandabon kan söka rötter i det gamla Helsinge,1987
Helsingin pitäjä 1988 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Åggelby, Degerö, Hanaböle, Stors, Lillpetas, Peijas, Heikas, Storpetas, ägarlängder till gårdarna,1988
Helsingin pitäjä 1989 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, sågen, Boxbacka, Willy von Bonsdorff, Birger Brunila, Friherrs, Ruskeasanta, Sjöskog1989
Helsingin pitäjä 1990 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Haga, Sigurd Stenius, Artur Grönberg, Kurt Grönberg, Didrik, Fredrik Patkull, Hans Sunn, Östersundom, Skräddars, Lassbengts, Malmas, Ripuby, Kistola, Hannula, Juhola, Königstedt, Jäppilä, Tapola, Seppälä, Grips,1990
Helsingin pitäjä 1991 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Dickursby, Råtorp, Wendt, Elias Brenner1991
Helsingin pitäjä 1992 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Dickursby, Padis kloster, släktgårdar, revolutionen 19171992
Helsingin pitäjä 1993 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Helsinge kyrkby, Knapas, Ridars, Klockars, Rutars, Nilsas, Backas, Björns, Hannusas, Juns, Olofs, Danis, Otto Weckström, Kålabacka1993
Helsingin pitäjä 1994 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, rödgardister, Johan Josef Fogelberg, Constance Maria Ullner, Petas, Hertonäs gård1994
Helsingin pitäjä 1995 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Helsinge kyrkby, släktgårdar, Björns, Backas, Nygrans, Klockars, Olofs, Ridars, Juns, Nilsas, Danis, Hannusas, Rutars, Knapas, Påkas1995
Helsingin pitäjä 1963 Helsinge, Helsinge socken, Helsinge kyrkby, Vanda, Pukimäki, Erkki Melartin, Knusbacka, Hertonäs1963
Helsingin pitäjä 1964 Helsinge, Helsinge socken, Helsinge kyrkby, Aero, Männistö, Dickursby1964
Helsingin pitäjä 1965 Helsinge, Helsinge socken, Hertonäs, Hertas1965
Helsingin pitäjä 1966 Helsinge, Helsinge socken, Dickursby, Backas,1966
Helsingin pitäjä 1967 Helsinge, Helsinge socken, Helsinge kyrkby, Königstedt, sång och musik i Helsinge,1967
Helsingin pitäjä 1969 Helsinge, Helsinge socken, Kivistö, Helsinge kyrkbyn1969
Helsingin pitäjä 1970 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Dickursby,1970
Helsingin pitäjä 1972 Helsinge, Helsinge socken, Helsinge kyrkby, Olofs1972
Helsingin suojeluskuntapiirin historia 1918-1944 Helsingfors, skyddskårer, 1918-1944, Stig Roudasmaa1997
Helsingin suomalainen normaalilyseo 1887-1937. Juhlajulkaisu Helsingin normaalilyseo, skolmatriklar, skolhistoriker, festskrifter, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1937
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 1886-1976. SYK skolmatriklar, skolhistoriker, Helsingin suomalainen yhteiskoulu 1800-talet, 1900-talet, Helsingfors,1978
Helsingin yksityislyseo 1923-1973 Helsingin yksityislyseo, skolhistoriker, festskrifter, Helsingfors, förteckningar, elever, 1900-talet1974
Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli 1869-1885 studentmatriklar, Helsingfors universitet, 1800-talet, personhistoria, studerande1996
Hembygdsforska! Steg för steg hembygdsforskning, Sverige1990
Hemfolk och utvandrare. Släkten Brommels släktforskning, släkter, historia, Brommels, Antfolk, Becker, Hannus, Lindfors, Perjus, Pörtfors, Rönngård, Rönnlund, Vahlsberg, Åström, Österbäck, Österlund, Övermark, Närpes, Yttermark1998
Hemma bäst. Minnen från barndomshem i Helsingfors. Helsingfors, barndomshem, Bulevarden, Kampen, Gardesstaden, Ulrikasborg, Rödbergen, Kronohagen, Skatudden, Långa bron, Tölö1990
Heraldica Fennica heraldik, Heraldiska Sällskapet i Finland1978
Heraldiken i Sverige heraldik, Sverige2001
Heraldry in England heraldik, England, Storbritannien1946
Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift I-II prästmatriklar, herdaminnen, Östra Finland, Borgå stift, Viborgs stift, Borgå, Viborg, församlingar, stift, kyrkan, uppslagsböcker, medeltiden, 1500-1800-talet1868-1869
Herdaminne för Ingermanland I. Lutherska stiftsstyrelsen, församlingarnas prästerskap och skollärare i Ingermanland under svenska tiden herdaminnen, prästmatriklar, kyrkohistoria, förvaltning, lärare, Ingermanland, Sverige, 1500-talet, 1600-talet, församlingar, stift1987
Herdaminne för Ingermanland II. De finska och svenska församlingarna och deras prästerskap 1704-1940 herdaminnen, prästmatriklar, kyrkohistoria, Ingermanland, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet, svenskspråkiga, finskspråkiga, församlingar, stift, Ryssland, ryska tiden2000
Herman, min Herman. Roman romaner, guldgrävare, finländare, Österbotten, Sydafrika1988
Herrar och herrgårdar herrgårdar, personhistoria, släkter, 1700-talet, 1800-talet, Nyberg, Carl Serlachius, Zacharias Topelius, Carl Olof Cronstedt, Otto Henrik von Fieandt, Carl Petter Nyberg, Hedvig Kristina Nyberg, Henrik Nyberg, Topelius, Stansvik1941
Herrar till hatt och värja. En bortglömd gren av släkten Thesleff. Släktforskning, Thesleff, Nyen, Viborg, Kimitoön1963
Herrasväen ja työläisten kaupunki. Helsingin vanhoja kortteleita 2. Helsingfors, Berghäll, Eira, kvarteren i ordningsföljd1983
Herrskap och småfolk I. Genealogiska Utredningar och personhistoriska anteckningar om släkterna Nordling. släktforskning, Nordling, Eketrä, Sverige - Finland, Kimito1947
Heurlinska skolan i Åbo 1861-1911 Heurlinska skolan, festskrifter, skolhistoriker, flickskolor, skolmatriklar, Åbo, 1800-talet, 1900-talet1911
Heurlinska skolan i Åbo. En minnesskrift 1961 Heurlinska skolan, festskrifter, flickskolor, skolhistoriker, skolmatriklar, 1800-talet, 1900-talet, Åbo1962
Hevoshaasta Helsingin helmeksi : Marjaniemi 1920-1990 Marudd, Helsingfors, 1900-tal
Hirvensalmen Relander-suku Släktforskning, Relander, Hirvensalo, St Mickel, Hauho1976
Hospitalet i Helsingfors 1550-1840. Huvudstadens äldsta social- och sjukvårdsanstalt. Helsingfors, Gustav Vasa, Gammelstaden, stadslasarett, patienter, förvaltning,1974
Hufvudstaden. En bildbok vid Hufvudstadsbladets 110-årsjubileum den 5 december 1974. Helsingfors, Hufvudstadsbladet, bildbok, August Schauman, Mannerheimvägen, fotografregister1974
Hundra år med Pauligs 1876-1976 företagshistoriker, handelshus, kaffe, industriföretag, historia, Oy Gustav Paulig Ab, livsmedel1976
Hur bär man ett namn. Roman namn, efternamn, essäer, romaner, Svenskfinland, von Essen, Essen Agneta von2012
Huset Hackman. En viburgensisk patriciersläkts öden 1790-1879. Andra delen Hackman, släkter, släktforskning, Tyskland, handelshus, företag, Viborg, historia, 1700-talet, 1800-talet, Johan Friedrich Hackman, den yngre1952
Huset Hackman. En viburgensisk patriciersläkts öden 1790-1879. Första delen Hackman, släkter, släktforskning, Tyskland, handelshus, företag, Viborg, historia, 1700-talet, 1800-talet, Johan Friedrich Hackman, Marie Hackman1940
Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799-1841 Tavastehus, skolmatriklar, elever, Tavastehus trivialskola, trivialskolor, 1700-talet, 1800-talet1927
Högre svenska handelsläroverkets högskoleavdelning 1909-1927. Svenska handelshögskolan i Helsingfors 1927-1934 Högre svenska handelsläroverkets högskoleavdelning. Svenska handelshögskolan, historiker, matriklar, ekonomer, 1900-1930-talet, Helsingfors1934
Högre svenska lantbruksläroverket 1916-1966 Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo, lantbruksutbildning, skolhistoriker, skolmatriklar, Åbo, 1900-talet1966
Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo. Dess tillkomst och första tio år Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo, lantbruksutbildning, skolhistoriker, skolmatriklar, Åbo, 1900-talet1927
Högvalla 1908 - 1928 historik, matriklar, 1900-talet, Karis1928
I Borgå och Helsingfors essäer, Mårtenson, Borgå, Helsingfors, dagboksanteckningar, brev, Runeberg, Lindfors, 1700-18001969
I fädrens spår. Övermark 1986 hembygdsskildringar, Övermark, Närpes, historia, rotesoldater, Norrback, släkter1986
I guldmyntfotens hägn. Finlands Bank 1878-1914 Finlands Bank, historia, 1800-talet, 1900-talet, ekonomisk historia, guldmyntfoten1969
I huvudstadens virvlar. Helsingforsfilm i tolv öden. Helsingfors, Markus Hultman, lektor Conradius, Wilhelm Lindelund, Adrian Stenlöv, sockerbagare Krusell, privatdetektiv P. F. Wickmann, professor James Brinck, tandläkare Viola Brusin, hovmästaren, konsthandlare Bengt Blondin, presidentens adjutant, diktar1928
I Nådens dal. Klosterfolk och andra c. 1440-1590 Nådendal, kloster, 1400-talet, 1500-talet1979
I oljans och vindarnas land. Brev från Baku 1882-1886 Gustaf Törnudd, finländare, Baku, Azerbaijan, Ryssland, 1800-talet, 1880-talet, autonoma tiden, Nobel1956
Industrins Olycksfallsförsäkringsbolag 1898-1967 företagshistoriker, Industrins Olycksfallsförsäkringsbolag, Ömsesidiga bolaget Industriförsäkring, 1800-talet, 1900-talet, arbetsolycksfall1974
Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk bygdekrönika, andra delen Ingå, Fagervik, Degerby, Västnyland, Alf Brenner. Ingå kyrka, byar, gårdar1985
Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk bygdekrönika, första delen Ingå, Fagervik, Degerby, Västnyland, Alf Brenner. Ingå kyrka, byar, gårdar1985
Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk bygdekrönika, tredje delen Ingå, Fagervik, Degerby, Västnyland, Alf Brenner, 1936-1971, Ingå kommun, byar, gårdar1971
Inte bara kyrkböcker. Alternativa källor i släktforskningen. Biographica, Genealogica, Bilder1990
Intermezzo - Stenrothien välisoitto. Vänrikki Erik Stenrothin (1688 - 1766) jälkeläisten sukukirja Släktforskning, Stenroth, soldater , musiker, präster, lärda2006
Invid Västerleden, Mattlidens gymnasiums 25 års historik 1977-2002 Skolmatrikel, direktion, lärae, elever (t.o.m. 2001)2002
Isänmaan portinvartijat. Suomen rajojen vartiointi 1918-1994. Gränsbevakningsväsendet, 1918-1921, 1920- och 1930-talet, 1939-1944, 1958-1962, Gränsbevakningsväsendets personal, personregister1994
Itäsuomalaista liikkuvuutta 1600-luvulla. Savosta ja Viipurin-Karjalasta poismuuttaneita migration, emigration, 1600-talet, Karelen, Savolax, Östra Finland, Karelska näset, Viborgs län1993
Jac. Ahrenberg och östra Finland. En litteraturhistorisk studie med politisk bakgrund. Ahrenberg, Bäck, Viborg, Helsingfors1943
Jacobina Charlotta Munsterhjelms Dagböcker 1799-1801. Med kommentarer och register. Munsterhjelm, Rehbinder m.fl. Elimä, Lovisa1970
Jag föddes till ett ljuvligt liv. Thesleff, Wahren, Viborg, Helsingfors1977
Jakob Bremers släkt Släktforskning, Bremer, Pipping2018
Jakob Bremers släkt - Jakob Bremerin suku Släktforskning, Bremer, Pipping,1992
Jakobstad. Ett bildverk utgivet med anledning av stadens 300-årsjubileum Jakobstad, stadshistoria, 1600-1900-talet, bildverk1952
Jakobstads historia. Andra delen Jakobstad, stadshistoria, 1700-talet, 1800-talet, församlingar1974
Jakobstads historia. Del IV Jakobstad, stadshistoria, 1800-talet, 1900-talet2002
Jakobstads historia. Första delen Jakobstad, stadshistoria, Pedersöre, förhistoria, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet1974
Jakobstads historia. Tredje delen Jakobstad, stadshistoria, 1800-talet, 1900-talet, 1910-talet1974
Jakobstads svenska folkundervisning 1800 - 1950, Skolor och lärare i ord och bild; Birck Joh. Ludvig lärarmatrikel, skolhistoria, Jakobstad, 1800-talet, 1900-talet1952
Jean Cronstedt 1832 - 1932 Cronstedt, Helsingfors1932
Johan Eriksson Norberg (1660-1740). Nordenskiöldien kantaisä. Den nordenskiöldska ättens stamfader. Släktforskning, Norberg-Nordenskiöld, Wrede, Sverige-Finland, Mänstäl,1995
Johan Sundströmin sukua Suomesta ja Ruotsista Släktforskning, Sundström, brukshistoria, Dalsbruk, Björkboda
Johdatus geneettiseen sukututkimukseen DNA-släktforskning, genetisk släktforskning2018